woensdag, 15. oktober 2014 - 14:55 Update: 16-10-2014 11:03

'Van Agt gaf bevel Molukse treinkapers uit te schakelen'

'Alle Molukse treinkapers moesten van Van Agt worden uitgeschakeld'
Foto: Archief EHF
De Punt

Dries van Agt, die tijdens de Molukse treinkaping bij de Punt in 1977 minister van Justitie was, zou vlak voor de bestorming van de trein door mariniers hebben gezegd dat alle Molukse kapers moesten worden uitgeschakeld. Dit heeft een voormalig politieman tegenover EenVandaag gemeld.

De politieman heeft in een verklaring aangegeven dat er destijds in de politiemeldkamer een melding was binnengekomen waarin de minister aangeeft ‘korte metten’ te zullen maken met de Molukkers. De politieman zou over deze melding in de politiemeldkamer door zijn vader, die destijds het hoofd was van de meldkamer, op de hoogte zijn gesteld. ‘Vooral de leider van de kaping en het meisje (de enige vrouwelijke kaper, Hansina Uktolseja, red.) mochten van de minister onder geen beding de trein levend verlaten', verklaart de politieman tegenover EenVandaag.

Na de bestorming van de trein, waarbij 6 van de 9 kapers omkwamen en 2 gegijzelden, verklaarde Van Agt dat er geen andere mogelijkheid was en dat de 
Molukkers ‘niet doelbewust’ waren neergeschoten. 

Mariniers, die bij de bestormingsactie zijn ingezet, hebben al eerder laten doorschemeren dat zij fatale schoten hebben gelost. Volgens de officiële verklaring, die daar destijds door de overheid over is afgegeven, zouden de gedode kapers en de twee omgekomen gegijzelden door scherpschutters zijn gedood. 

Kees Kommer, die destijds commandant was van deze scherpschutters heeft tegenover EenVandaag gezegd ‘zich ronduit belazerd te voelen’. Volgens hem gold er maar één instructie: de kapers uitschakelen. Volgens Kommer hebben de mariniers opdracht gekregen om de Molukkers te doden. 

Hollow-point munitie

Hij zegt daarover: ‘pas achteraf begreep ik dat een aantal mariniers met officieel verboden en zeer schadelijke hollow-point munitie naar binnen ging.’ Kommer geeft tegenover EenVandaag aan dat hij een opdracht tot executie nooit uitgevoerd zou hebben. 

Provincie: