vrijdag, 1. augustus 2014 - 16:41 Update: 01-08-2014 21:37

Van der Laan probeert spanningen Amsterdam te verminderen door aangaan dialoog

Amsterdam

De Amsterdamse driehoek van gemeente, politie en Openbaar Ministerie (OM), constateert dat het conflict in de Gazastrook ook de gemoederen in Amsterdam bezighoudt, en dat gevoelens van onveiligheid, angst en woede in de stad de afgelopen weken zijn toegenomen.

’Het is daarom van groot belang dat Amsterdammers met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek blijven’, laat de gemeente Amsterdam vrijdag weten. Burgemeester Van der Laan geeft hier invulling aan door de dialoog tussen Joodse en Islamitische Amsterdammers te stimuleren. Voor volgende week zijn afspraken gemaakt voor een aantal gesprekken.

Voor zondagmiddag 3 augustus is een pro-Gaza-demonstratie aangekondigd in Amsterdam. Het gaat om een tocht door de stad die om 14.00 uur ’s middags begint en die om ongeveer 18.00 uur zal eindigen. De gemeente en de politie zijn in overleg met de organisatie over de te volgen route. De politie zal er opnieuw scherp op toezien dat de demonstranten geen discriminerende of antisemitische uitingen doen, in woord, beeld of gebaar. 

Naar aanleiding van incidenten bij een eerdere betoging op 20 juli jl. heeft de driehoek bepaald dat het zondag tijdens de pro-Gaza-demonstratie nadrukkelijk verboden is om gezichtsbedekkende kleding te dragen met als doel het verstoren van de openbare orde.

Het recht op demonstreren is een grondrecht dat in Amsterdam bijkans heilig is. Maar dan wel binnen de grenzen van de wet. Zoals bij elke demonstratie zal de politie ook nu optreden als er strafbare feiten worden geconstateerd. Nazisymbolen, het brengen van de Hitlergroet en vlagverbrandingen zijn voorbeelden van uitingen die niet worden getolereerd. Hetzelfde geldt voor de ISIS-vlag; die mogen demonstranten zondag niet meedragen. 

Naast het recht op demonstratie is ook de persvrijheid één van de basisbeginselen van de vrije, democratische maatschappij. De politie zal daarom zondag alert zijn op en optreden bij eventuele signalen dat de pers wordt gehinderd in haar werk van vrije nieuwsgaring.

Tot op heden zijn er nog geen tegendemonstraties aangemeld, maar de driehoek houdt rekening met mogelijke tegengeluiden. Uitgangspunt is dat elke demonstratie moet kunnen plaatsvinden, het gaat immers om het uitoefenen van een grondrecht. Om wanordelijkheden te voorkomen worden een voor- en een eventuele tegendemonstratie, zoals gebruikelijk, alleen op verschillende locaties toegestaan. Mochten zich tegendemonstranten melden dan zullen zij worden verwezen naar het Frederiksplein.

De geplande demonstratie zal zondagmiddag mogelijk verkeershinder veroorzaken omdat de route van de tocht dwars door de stad loopt. Geprobeerd zal worden om de overlast tot een minimum te beperken, maar desondanks zal het waarschijnlijk nodig zijn straten tijdelijk af te sluiten voor het verkeer, en moet het openbaar vervoer mogelijk kortstondig worden omgeleid.

Provincie:
Tag(s):