vrijdag, 17. januari 2014 - 9:18 Update: 03-07-2014 0:44

VEH: taxatiebedragen NAM Groningse huizen veel te laag

Foto van scheur in muur | MV
Foto: MV
Appingedam

De meeste contra-expertises van Vereniging Eigen Huis (VEH) voor huiseigenaren in Groningen vallen fors hoger uit dan de schaderamingen van de NAM. Een onafhankelijke schadeafhandeling is daarom een absolute noodzaak.

De schade aan Groningse woningen in het aardbevingsgebied wordt door de NAM structureel veel te laag ingeschat. Dat blijkt uit de bevindingen van Vereniging Eigen Huis die in opdracht van huiseigenaren contra-expertises verricht. De bouwkundigen namens Vereniging Eigen Huis komen in verreweg de meeste gevallen uit op veel hogere schadebedragen dan de door de NAM ingeschakelde taxateurs. Het gaat om bedragen van honderden tot duizenden euro's met uitschieters van tienduizenden euro's.

Te weinig schade erkend
De beoordeling van de NAM-taxateurs schiet vaak tekort, constateert Vereniging Eigen Huis. Vaak wordt niet diepgaand genoeg onderzocht en wordt te weinig schade erkend als bevingsschade. Ook komt het regelmatig voor dat flinke schades helemaal over het hoofd worden gezien. De kwaliteit van de NAM-taxateurs is wisselend, de taxateurs werken onder grote tijdsdruk en kijken meestal niet verder dan de schade die door de eigenaar zelf is opgemerkt. Het door de NAM toegewezen schadebedrag is daardoor vaak onvoldoende om alle schade goed te herstellen.

Contra-expertise wordt tegengewerkt
Huiseigenaren hebben na een taxatie recht op een contra-expertise, die de NAM vergoedt. Maar in de praktijk blijkt dat de NAM eist dat haar conceptrapport door de eigenaar wordt getekend voor akkoord voordat er toestemming wordt gegeven om een contra-expertise aan te vragen. Soms wordt zelfs in het NAM rapport letterlijk gesteld dat met de eigenaar overeenstemming is bereikt om een schade niet te herstellen. Juist als de eigenaar het niet eens is met de taxatie of wanneer hij aan de juistheid twijfelt is een contra-expertise nodig. Het eisen van een akkoordverklaring als voorwaarde voor een contra-expertise is de wereld op zijn kop. Onafhankelijke taxaties Omdat de huidige schadevergoedingspraktijk zoveel te wensen over laat vindt Vereniging Eigen Huis een onafhankelijke schadeafhandeling een absolute noodzaak. Vereniging Eigen Huis wil dat de NAM de met de mond beleden ruimhartigheid in daden laat zien.

Provincie:
Tag(s):