dinsdag, 1. juli 2014 - 23:00 Update: 03-07-2014 0:33

Verrassingsacties schoonmakers bij Philip Morris

foto van schoonmaker | fbf archief
Foto: fbf archief
foto van schoonmaker | fbf archief
Foto: fbf archief
Bergen op Zoom

Na van vorige week vrijdag tot maandagmorgen gestaakt te hebben voor een beter sociaal plan, gaan de werknemers van Facilicom, die werkzaam zijn op de site van Philip Morris (PMH) in Bergen op Zoom, de komende week verrassingsacties voeren.

Dat betekent dat ze op ieder moment van de dag het werk kunnen neerleggen en weer kunnen oppakken.
Daarnaast zijn ze van plan op enig moment in de week een zichtbaar signaal af te geven aan de concerndirectie van Facilicom.

'Verdere acties nodig'

Het actiecomité is tot zijn besluit gekomen omdat ze heeft moeten constateren dat, ondanks de morele steun die er vrijdag kwam van de Philip Morris directie, er geen enkele beweging zit in de opstelling van Facilicom.
Wel constateert het actiecomité dat Facilicom probeert verdeeldheid onder de werknemers te zaaien. Er worden intern berichten verspreid die het doen lijken of partijen elkaar aan het naderen zijn. Ook worden aan werknemers halve aanbiedingen gedaan met daarachter de dreiging dat niet accepteren gevolgen kan hebben voor de WW-uitkering en worden er opmerkingen gedaan als 'het huidige aanbod zou weleens om laag kunnen gaan door de acties'. "Verdere acties zijn het enige antwoord dat past op de houding die de leiding van Facilicom aanneemt", laat Peter Vlaming, bestuurder van CNV Vakmensen weten.