dinsdag, 11. maart 2014 - 7:55 Update: 03-07-2014 0:40

Verscherpt toezicht verpleeghuis Slotervaart opgeheven

foto van verpleeghuis | fbf
Foto: fbf
foto van verpleeghuis | fbf
Foto: fbf
Amsterdam

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op verpleeghuis Slotervaart in Amsterdam opgeheven. De inspectie heeft vastgesteld dat de eerder geconstateerde tekortkomingen in de zorg nu zijn weggewerkt.

Verpleeghuis Slotervaart is onderdeel van Cordaan en stond sinds juni 2013 onder verscherpt toezicht omdat de instelling er niet in slaagde de geëiste verbeteringen in de zorg door te voeren. De inspectie heeft tijdens het laatste bezoek op 4 maart 2014 kunnen vaststellen dat er voldoende maatregelen zijn genomen om te kunnen concluderen dat er nu sprake is van verantwoorde en veilige zorgverlening. Zo is bijvoorbeeld de kwaliteit van de cliëntdossiers op orde gebracht.

Het is namelijk belangrijk om van elke cliënt te weten welke zorg nodig is, welke afspraken daarover gemaakt zijn en hoe de zorg daadwerkelijk is uitgevoerd. Ook de toepassing van vrijheidsbeperking is nu inzichtelijk. Elke toepassing van vrijheidsbeperking wordt verantwoord. Hierdoor zijn de medewerkers goed in staat om te blijven werken aan het terugdringen van de vrijheidsbeperking.

De inspectie blijft de ontwikkelingen bij verpleeghuis Slotervaart volgen met (on)aangekondigde bezoeken.