dinsdag, 28. januari 2014 - 14:26 Update: 03-07-2014 0:43

Verschillen ziekenhuizen behandeling kanker nog te groot

Foto van ziekenhuis draaideur | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Recente initiatieven vanuit de medische beroepsgroep hebben gezorgd voor verbetering van de zorg voor patiënten met kanker maar voor diverse tumorsoorten is nog steeds sprake van ongewenste verschillen in diagnostiek en behandeling tussen ziekenhuizen en regio’s. Dit meldt KWF Kankerbestrijding dinsdag.

Om dit te veranderen zijn in hoofdlijnen drie stappen nodig. Verbreding van de kwaliteitsnormen voor de behandeling van kanker – met niet alleen normen voor de feitelijke behandeling maar bijvoorbeeld ook voor de diagnostiek. Verdergaande concentratie van de behandeling van minder voorkomende tumorsoorten en verbetering van de registratie van de behandeling. Met als doel transparantie over de kwaliteit van zorg.

Dit concluderen KWF Kankerbestrijding en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in twee rapporten over de kwaliteit van de kankerzorg in Nederland, die zij vandaag in onderlinge afstemming uitbrengen.

In 2010 constateerde KWF Kankerbestrijding dat de kankerzorg in Nederland van goede kwaliteit is (SCK-rapport ‘Kwaliteit van kankerzorg’), maar dat er wel sprake is van ongewenste variatie tussen ziekenhuizen. Vier jaar later kunnen we concluderen dat de zorg op een aantal gebieden is verbeterd op initiatief van de medische beroepsgroep, maar dat we er nog niet zijn.

Dit blijkt uit zowel het vervolg SCK-rapport ‘Kwaliteit van zorg in Nederland: voortgang en blik op de toekomst’ van KWF Kankerbestrijding als het rapport ‘Kankerzorg in beeld’ van IKNL. In de rapporten doen KWF Kankerbestrijding en IKNL aanbevelingen aan de medische beroepsgroepen, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en andere betrokkenen.

Nog steeds variatie
Voor verschillende tumorsoorten is nog sprake van variatie in kwaliteit van zorg. De grootste verschillen komen voor in de behandeling van relatief weinig voorkomende tumorsoorten en/of tumorsoorten waarvan de behandeling nog weinig geconcentreerd is.

Variatie in diagnostiek en behandeling wordt bijvoorbeeld gezien bij maag-, zaadbal-, galweg-, galblaas- en nierkanker en neuro-endocriene tumoren, zo constateert het IKNL-rapport.

Het KWF-signaleringsrapport laat onder andere zien dat voor hoog-risico prostaatkanker in sterke mate wordt afgeweken van de geldende behandelrichtlijnen en dat voor wekedelensarcomen sprake is van aanzienlijke variatie in de kwaliteit van de diagnostiek.

Kwaliteitsverbeterpunten
Recente initiatieven, met name vanuit de chirurgie, hebben laten zien dat variatie in zorg verminderd kan worden door het voeren van een gericht kwaliteitsbeleid.

Het is van belang dat ook voor tumorsoorten waarvoor er nog onvoldoende kwaliteitsbeleid is ingezet, actie wordt ondernomen door de betrokken medische beroepsverenigingen.