maandag, 3. februari 2014 - 17:13 Update: 03-07-2014 0:43

Verzet aangetekend tegen octrooi Syngenta op rode paprika

Foto van protest bij octrooibureau | Quelle / Falk Heller
Foto: Quelle / Falk Heller

Maandag heeft Bionext samen met LTO en 32 andere organisaties uit 27 Europese landen bezwaar ingediend bij het Europees Octrooi Bureau (EOB) tegen het octrooi van Syngenta op rode paprika’s.

Bionext eist samen met de coalitie dat het octrooi wordt ingetrokken. De 'uitvinding' van Syngenta betreft namelijk een eigenschap van een plant – resistentie tegen witte vlieg - die in de natuur voorkomt. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het EOB dat een zo breed gedragen bezwaar is ingediend.

Het octrooi is op 8 mei 2013 door het Europees Octrooibureau (EOB) verleend. Met het octrooi krijgt Syngenta de eigendomsrechten over alle paprika- (en peper)zaden, -planten en -vruchten die een natuurlijke afweer hebben tegen witte vlieg. De geoctrooieerde paprikaplanten zijn ontwikkeld door een kruising van een commercieel paprikaras met een wilde paprika die de gewenste eigenschap al bezit. De insectenresistentie is dus afkomstig van Moeder Natuur en via de genenbank vrij toegankelijk voor elke teler en veredelaar.

In mei 2012 is een resolutie door het Europees Parlement aangenomen die "het EOB verzoekt om geen octrooi meer te verlenen op producten afkomstig van klassieke veredeling en alle klassieke veredelingsmethoden uit te sluiten van octrooiering." Daarnaast loopt er een bezwaarprocedure tegen een soortgelijk octrooi bij de Hoge Kamer van Beroep van het EOB. Maaike Raaijmakers, projectleider bij Bionext: "De intrekking van het paprika-octrooi zou een belangrijke eerste stap zijn in de het stopzetten van octrooi op klassiek veredelde planten. Maar voor een structurele oplossing is een wijziging van de Europese Octrooiwetgeving noodzakelijk."

Met octrooien op eigenschappen van klassiek veredelde planten versterken bedrijven zoals Syngenta en Monsanto hun machtspositie in de wereldwijde zaadhandel. Veredelaars hebben geen vrije toegang meer tot het basismateriaal van de plantenveredeling: plantenrassen en wilde planten.

Nico van Ruiten, voorzitter LTO Glaskracht Nederland: “Dit octrooi beperkt de rassenkeuze en remt de duurzame ontwikkeling van de paprikateelt in Nederland, terwijl zo’n waardevolle eigenschap als witte vlieg resistentie die juist zou moeten versnellen.”

Om het bezwaar tegen het octrooi te onderstrepen, werden de werknemers van het Europees Octrooi Bureau door de internationale coalitie getrakteerd op hete pepersoep.