donderdag, 10. april 2014 - 20:36 Update: 03-07-2014 0:38

Verzorgingshuizen in rap tempo dicht door bezuinigingen

foto van verzorgingshuis | fbf
Foto: fbf
Utrecht

Tientallen verzorgingshuizen zijn in het afgelopen jaar gesloten. En daar komen er nog zo'n honderd bij, is de verwachting. Dat blijkt uit onderzoek van ActiZ onder haar leden.

Sluiting van een verzorgingshuis heeft niet alleen gevolgen voor de bewoners van het huis, maar ook voor duizenden omwonenden die gebruik maken van de faciliteiten van het verzorgingshuis, zoals het restaurant of sociale activiteiten. Het is dan ook van belang dat woonzorgcentra open blijven. ActiZ roept daarom wooncorporaties, zorgkantoren en gemeenten op om samen met de zorgorganisaties alternatieven te zoeken voor sluiting.

ActiZ onderzocht de stand van zaken rond de sluiting van verzorgingshuizen onder haar leden. Van de 440 leden vulden 144 de enquête in. Tot nu toe heeft 12 procent van de leden een of meerdere locaties gesloten en 34 procent denkt dit in de komende tijd te moeten doen. De grootste golf van sluitingen moet dus nog komen. Driekwart van de zorgorganisaties die een locatie moet sluiten, heeft alternatieven onderzocht, zoals particuliere verhuur van woningen of het opnemen van bewoners met een zwaardere zorgvraag. Om dit te organiseren is samenwerking met zorgkantoren, gemeenten en woningcorporaties nodig. In een derde van de gevallen lukt het niet om de financiering voor de alternatieve oplossingen rond te krijgen, waardoor zorgorganisaties geen andere optie hebben dan een locatie te sluiten.

Samenwerking
Een goede samenwerking tussen zorgorganisatie, woningcorporaties, zorgkantoren en gemeenten is dus essentieel om een verzorgingshuis open te houden. En dat open houden is belangrijk omdat de vraag naar beschermde woonruimte niet zal dalen. ActiZ doet dan ook opnieuw een dringende oproep aan alle betrokken partijen om gezamenlijk oplossingen te zoeken.

Provincie: