donderdag, 24. juli 2014 - 15:38 Update: 25-07-2014 9:02

Vestia cashed 577 miljoen euro na verkoop 5.500 woningen

Foto van deurbel woning studenten | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Rotterdam

Vestia heeft donderdag 5.500 woningen verkocht aan de Duitse woninginvesteerder PATRIZIA. Dit meldt Vestia donderdag.

Beide partijen zetten donderdag hun handtekening onder een koopovereenkomst van de portefeuille van circa 5.500 woningen waarmee Vestia 577 miljoen euro krijgt. 

De overeenkomst is gesloten onder voorwaarde van goedkeuring door het Ministerie van BZK, het WSW en de toezichthouders. Vestia ziet PATRIZIA als een zeer geschikte en betrouwbare koper. De verkoop levert een belangrijke bijdrage aan het duurzaam financieel herstel van Vestia en sluit naadloos aan op de doelstelling van Vestia om zich te richten op haar kerngebied, de regio’s Haaglanden en Rijnmond. 

Unieke verkoop
Nooit eerder werd er in Nederland een woningportefeuille van dit formaat verkocht. Sinds 20 maart 2014 staat de portefeuille te koop. Tot 14 mei konden geïnteresseerden uit binnen- en buitenland bieden op deze portefeuille. Oorspronkelijk betrof het circa 6.500 woningen. Gedurende het proces heeft Vestia besloten een specifiek deel, het zorgvastgoed, niet te betrekken in de transactie. De overeenkomst betreft uiteindelijk circa 5.500 woningen die Vestia aan PATRIZIA verkoopt. Arjan Schakenbos, voorzitter van de Raad van Bestuur van Vestia over de overeenkomst: "Wij zijn erg tevreden over deze verkoop. Het is een uitstekend bod dat een grote bijdrage levert aan ons duurzaam financieel herstel. Daarnaast neemt PATRIZIA een groot aantal medewerkers over die het vastgoed goed kennen, wat voor alle partijen een positieve ontwikkeling is."

Vervolgproces
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) moet toestemming geven voor de verkoop en zal deze toetsen aan de Circulaire MG 2013-02. In de circulaire staan de algemene regels en voorwaarden van de verkoop door corporaties aan commerciële partijen beschreven. Vestia besteedt in het bijzonder aandacht aan de zienswijzen van de gemeenten waarin het bezit wordt verkocht. Ook de raad van commissarissen, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) dienen de verkoop goed te keuren. Naar verwachting wordt PATRIZIA eind 2014 formeel de nieuwe eigenaar van de woningportefeuille van 5.500 woningen. "Deze overeenkomst sluit aan bij het realiseren van onze gewenste groei en lange termijn investeringen in Europa." zegt Klaus Schmitt, Chief Operating Officer and Managing Board member van PATRIZIA Immobilien AG. 

Huurdersbelang
Gezien de maatschappelijke verantwoordelijkheid die Vestia draagt, is Vestia zorgvuldig te werk gegaan tijdens het traject van de verkoop. Potentiele kopers zijn uitgebreid gescreend. In het belang van de huurders heeft Vestia afgesproken dat de koper codes ondertekent voor integriteit en zorgvuldig en ethisch handelen. Voor de huidige huurders geldt dat alle geldende rechten en plichten in de huidige huurovereenkomst behouden blijven.

Samenwerking 
De koop is tot stand gekomen met ondersteuning van Capital Value, specialist in woningbeleggingen en Houthoff Buruma voor juridisch advies.

Provincie:
Tag(s):