dinsdag, 2. december 2014 - 11:53

Vier maanden extra de tijd voor iedereen met belastingaanslag

foto van Belastingdienst | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Mensen die inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over 2014 moeten bijbetalen, kunnen gebruik maken van een generiek uitstel van betaling.

De Staatssecretaris van Financiën heeft de toelichting over dit besluit vandaag in een briefnaar de Tweede Kamer gestuurd.

De tegemoetkoming houdt in dat aan iedereen, die een te betalen aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekering over 2014 krijgt, automatisch generiek uitstel van betaling wordt verleend. Dit uitstel is voor de duur van vier maanden en komt bovenop de bestaande termijn van zes weken.

Met deze tegemoetkoming verwacht de Staatssecretaris dat vrijwel geen mensen in betalingsproblemen komen door de bijbetaling. Omdat het doorvoeren van deze tegemoetkoming de nodige complexiteit met zich meebrengt, zijn er voor sommige groepen wel aandachtspunten. Op deze aandachtspunten wordt in de brief uitgebreid ingegaan.

Categorie: