dinsdag, 11. november 2014 - 9:04 Update: 11-11-2014 12:41

Vier miljoen voor betere samenwerking in de zorg

4 Miljoen euro voor betere samenwerking in de zorg
Foto: Archief FBF
Den Haag

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) wil dat zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten beter samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers. Dat schrijft Van Rijn vrijdag aan de Tweede Kamer. Voor dit voornemen stelt de bewindspersoon 4 miljoen euro beschikbaar.

Het bedrag is afkomstig uit de 11 miljoen euro die tijdens de Begrotingsafspraken voor 2014 extra voor de ondersteuning van de informele zorg is vrijgemaakt.

Van Rijn: ‘Mantelzorgers, vrijwilligers en professionals vullen elkaar aan. Zorg kan alleen passend zijn, als we aansluiten op de persoonlijke situatie van cliënten. De aanwezige mantelzorgers en vrijwilligers zijn daarvan een wezenlijk onderdeel en dienen daarom betrokken te worden’. 

In voor mantelzorg

De 4 miljoen euro wordt met het programma ‘In voor Mantelzorg’ beschikbaar voor 80 geselecteerde zorgaanbieders, die concreet en binnen 12 maanden meetbaar mantelzorgers in hun organisatie betrekken. Bijvoorbeeld een GGZ instelling die mantelzorgers een adviserende rol geeft of een ouderenzorgorganisatie die de sociale omgeving van een cliënt (digitaal) in beeld brengt en op die manier verbindt.

Toekomstagenda informele zorg

Met de Kamerbrief heeft Van Rijn de toekomstagenda van de informele zorg en ondersteuning naar de Kamer gestuurd. Die agenda is opgesteld met betrokken partijen en bepaalt de koers voor de komende jaren. De staatssecretaris zegde de agenda toe in zijn visiebrief over mantelzorg; 'Versterken, verlichten en verbinden'. Voor projecten die uit de agenda voortvloeien is 1 miljoen beschikbaar.

Hervorming langdurige zorg

De inzet van Van Rijn op het gebied van informele zorg kan niet los worden gezien van de hervorming van de langdurige zorg. Het versterken van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers en het verbeteren van hun ondersteuning zijn vanaf begin af aan belangrijkste pijlers onder de hervorming.

Provincie:
Tag(s):