donderdag, 2. oktober 2014 - 12:06 Update: 02-10-2014 21:55

Vierbaansweg door natuurgebied om rondweg Eindhoven te voltooien

foto van natuurgebied | fbf
Foto: fbf
Den Bosch

Er komt een vierbaansweg door het natuurgebied tussen de A50 en N279 om de rondweg om Eindhoven te voltooien. Ook de N279 ten oosten van Helmond wordt verbreed.

Gedeputeerde Staten (GS) hebben een voorlopige keuze gemaakt voor een voorkeurstracé voor de Ruit om Eindhoven. Op basis van vele onderzoeken die in de afgelopen maanden zijn uitgevoerd, kiest het provinciebestuur voor de ‘Verkeersruit Eindhoven-Helmond-Asten’ aangevuld met maatregelen om de doorstroming van verkeer lokaal in Veghel en op de A67 tussen Leenderheide en Asten te verbeteren. Dit voorlopige voorkeursalternatief wordt de komende weken voorgelegd aan de regiogemeenten en diverse adviesorganen om een advies op te geven. GS kunnen daarna in november tot een keuze voor een definitief voorkeursalternatief komen.

Over de aanleg van een nieuwe ontsluiting aan de oostkant van Eindhoven en Helmond wordt al sinds 2000 onderzoek verricht. De Ruit om Eindhoven moet zorgen voor een goede bereikbaarheid van de regio Eindhoven – Helmond voor de komende decennia. Daarnaast moet de Ruit ervoor zorgen dat doorgaand verkeer niet langer voor problemen zorgt in de steden Eindhoven, Helmond en Veghel en dorpen als Nuenen, Beek en Donk en Aarle-Rixtel rijdt en moet verkeer uit het groene gebied tussen Eindhoven en Helmond weggetrokken worden. Tenslotte maakt de Ruit het hoofdwegennet van de A2, A67, A50 en A58 minder kwetsbaar in geval van calamiteiten, aldus het provinciebestuur.

Veel protest
Veel mensen zijn tegen de aanleg van de nieuwe weg. Omwonenden en natuurorganisaties vinden de weg overbodig, duur en slecht voor het landschap. Er moet 180 hectare natuur voor de weg wijken.

Provincie:
Tag(s):