donderdag, 13. februari 2014 - 10:57 Update: 03-07-2014 0:42

Vitens haalt methaangas uit opgepompt grondwater

Vitens haalt methaangas uit opgepompt grondwater
Vitens haalt methaangas uit opgepompt grondwater
Utrecht

Vitens is het als eerste waterbedrijf wereldwijd gelukt om methaangas te onttrekken aan het opgepompte grondwater en dit in te zetten als energiebron.

Deze innovatie levert ’s lands grootste waterbedrijf de komende jaren miljoenen euro’s aan gratis energie op. De installatie wordt vrijdag 14 februari in het bijzijn van ruimtevaarder André Kuipers in gebruik genomen in het drinkwater productiebedrijf Spannenburg in Friesland.

Het methaan dat afgevangen wordt uit het grondwater in Friesland komt overeen met 1,8 miljoen kubieke meter aardgas per jaar voldoende om 1250 huishoudens een jaar van aardgas te voorzien (bij een gemiddeld jaarverbruik van 1.400 m3 aardgas per huishouden).

Het bedrijf heeft ervoor gekozen het gas vooralsnog niet te verkopen, maar voor eigen gewin in te zetten door elektriciteit op te wekken met generatoren. Dit levert het productiebedrijf Spannenburg een energiebesparing op van omgerekend een half miljoen euro op jaarbasis. Op dit moment wordt gekeken of de techniek ook toepasbaar is in andere productiebedrijven.


Lieve Declercq, directievoorzitter van Vitens: “Het onderzoek naar het op deze grote schaal onttrekken van methaangas en voor eigen gewin inzetten is met de bouw van de installatie ook daadwerkelijk vertaald naar de praktijk. Dit is een belangrijke stap voor de watersector en we zijn dan ook trots dat dit ons als eerste bedrijf is gelukt.”

Provincie: