donderdag, 23. oktober 2014 - 17:15 Update: 23-10-2014 17:20

Vliegen met een drone boven bebouwde kom mag niet

Vliegen met een drone boven bebouwde kom mag niet
Den Haag

​Vliegen met een drone wordt steeds gebruikelijker. Leuk of nuttig, maar veel gebruikers zijn zich er vaak niet van bewust dat er ook in de lucht verkeersregels zijn.

Ook is vaak onbekend dat het niet standaard is verzekerd als tijdens een vlucht schade veroorzaakt wordt. Dus ook al worden drones steeds goedkoper, het kan toch een dure hobby worden… Een brochure van het Verbond voor Verzekeraars attendeert gebruikers hierop.

Vliegen met een drone boven bebouwde kom mag niet

Een drone – een onbemand luchtvaartuig dat op afstand wordt bestuurd – is een handig hulpmiddel voor brandweer, politie en verzekeraars. De politie kan vanuit de lucht toezicht houden, de brandweer kan de grootte van een brand in kaart brengen en verzekeraars kunnen een schade taxeren zonder iets te hoeven verplaatsen. Bedrijven gebruiken het bijvoorbeeld om films te maken en particulieren als leuke hobby. Door het toenemende gebruik krijgt het Verbond steeds meer vragen over het gebruik ervan. Wat als een drone tegen een dak vliegt en schade aanricht?

Brochure zet het op een rij

De brochure ‘Zicht op drones‘ zet in hoofdlijnen de regelgeving en verzekeringsaspecten op een rij. Wat blijkt: toepassingsmogelijkheden te over, maar de regelgeving wil dat nog weleens belemmeren. En dat is niet altijd bij alle gebruikers bekend. Zo is vliegen boven bebouwing verboden en hebben bedrijven een informatieplicht aan derden, waardoor zij niet à la minute met de drone de lucht in kunnen. Andere belangrijke conclusie voor dronegebruikers: controleer goed of u verzekerd bent. Bedrijven moeten een speciale verzekering afsluiten, wat zij vaak ook doen omdat ze anders de verplichte vergunning niet krijgen. Maar ook particulieren doen er verstandig aan hun polis goed te controleren. Mogelijk is eventuele schade gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering, maar dit is niet altijd het geval. 

Provincie:
Tag(s):