vrijdag, 17. januari 2014 - 21:31 Update: 03-07-2014 0:44

VNG: kabinet is nu aan zet

Foto van staatssecretaris van Rijn | RVD
Foto: RVD
Den Haag

'Gemeenten omarmen de gedachte van de decentralisatie nog steeds', aldus VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma vrijdag.

Voorwaarden en kabinetsregie decentralisatie ontoereikend
“Gemeenten zijn al heel ver in de voorbereiding. Maar het voorwaardenpakket zoals het er nu ligt is ontoereikend voor een verantwoorde invoering van de nieuwe taken. Het moment is dan ook aangebroken dat gemeenten zeggen: op deze manier en onder deze voorwaarden kunnen wij het niet doen.”

Waar hebben we het dan over?
De drie belangrijkste bezwaren van gemeenten bij de huidige voorstellen:

Er is onvoldoende waarborg voor samenwerking met zorgverzekeraars. Voor verzekeraars blijft de samenwerking met gemeenten te vrijblijvend met afschuifrisico’s als gevolg waardoor burgers van het kastje naar de muur worden gestuurd;

De huidige budgettaire kaders, met overgangsrechten voor de burger maar zonder overgangsmaatregelen voor de gemeenten, plaatsen gemeenten voor niet te dragen financiële risico’s;

Het ontbreken van regie van het kabinet op de drie decentralisaties. Het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel ondersteunt de bezwaren van de VNG.

Standpunt van het bestuur
Jorritsma: “Als het kabinet niet zorgt dat wij op een zorgvuldige en verantwoorde manier onze inwoners kunnen ondersteunen, dan voorspellen we dat zij daar de dupe van worden”.De VNG legt de zorgen nu bij het kabinet neer. 'Wij verwachten een adequate reactie van het kabinet. Het kabinet is nu aan zet'.

Reactie staatssecretaris van Rijn
'Goed om te horen dat de gemeenten de decentralisaties omarmen. Ik begrijp de zorgen van gemeenten want het is een hele grote operatie. Er komt veel op gemeenten af waarbij ze een grote verantwoordelijkheid krijgen voor zorg en ondersteuning thuis. We hebben daarom een gezamenlijk belang dat burgers niet tussen wal en schip vallen', laat staatssecretaris van Rijn vrijdag in een reactie weten. 

'Duidelijkheid over wettelijke en financiële kaders is ook van groot belang. De nieuwe Wmo is deze week naar de Tweede Kamer gestuurd. Gemeenten krijgen binnenkort overzicht van de financiën per gemeente. Ook ben ik van mening dat een goede samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten een randvoorwaarde is voor goede organisatie van zorg en ondersteuning in de buurt. Ik hecht aan en heb vertrouwen in goed overleg met de gemeenten, zodat wij samen kunnen werken aan een voortvarende uitvoering en voorbereiding van de drie decentralisaties. Het kabinet komt binnenkort met een adequate reactie op de brief van de VNG', aldus van Rijn. 

 

Provincie:
Tag(s):