vrijdag, 14. maart 2014 - 9:42 Update: 03-07-2014 0:40

Voedselbanken willen geld zien uit Europees fonds

Foto van brood | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

De Nederlandse voedselbanken eisen geld van het kabinet wat zij gekregen hebben uit een nieuwe Europees fonds voor armoedebestrijding. Volgens de Volkskrant is er van de 3,5 miljoen euro nog geen cent besteed aan voedselhulp.

Het nieuwe fonds is in het leven geroepen om hulp te bieden aan de meest behoeftigen. Alle lidstaten van de EU hebben een deel om de komende zeven jaar te besteden aan armoedebestrijding. Tot voorkort maakte Nederland geen aanspraak om het geld van de EU omdat armoedebestrijding een binnenlandse aangelegenheid zou zijn. Hierdoor liet Nederland de afgelopen jaren miljoenen euro's liggen om de armoede in het land te bestrijden. 

Nederland is ook geen voorstander van het verstrekken van geld aan voedselhulp omdat dit de armoede niet zou bestrijden. Dit is de voedselbanken een doorn in het oog omdat de vraag bij hen steeds groter wordt. 

Andere landen uit de EU, zoals Frankrijk, Griekenland, Polen en België maken wel gebruik van het fonds om voedsel te verstrekken aan zij die dit behoeven.