zaterdag, 3. mei 2014 - 9:03 Update: 03-07-2014 0:37

Vooral 55-plussers willen minder Marokkanen

Foto van Geert Wilders | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

In een enquête die Maurice de Hond vorige week uitvoerde op verzoek van de PVV kwam naar voren dat 43 procent van de ondervraagden aan had gegeven minder Marokkanen in Nederland te willen.

Op verzoek van de Volkskrant herhaalde Maurice de Hond zijn onderzoek, maar kreeg de opdracht om door te vragen. Nu koos 44 procent voor de antwoordoptie 'liever minder Marokkanen'. Maar die groep is diverser dan op het eerste gezicht lijkt. Het zijn vooral de ouderen (55 procent van de 55-plussers) die liever minder Marokkanen in Nederland willen. Dit schrijft de Volkskrant zaterdag op basis van de peiling van De Hond. 

Onder jongeren tussen de 18 en 24 jaar vindt slechts 29 procent dat er minder Marokkanen in Nederland zouden moeten zijn. Ook leeft onder jongeren het 'minder Marokkanen'-sentiment beduidend minder dan onder ouderen. Een lichtpuntje, aldus emeritus hoogleraar migratie en integratiestudies Entzinger. 'Dat jongeren allochtonen minder eng vinden, wordt bovendien door diverse onderzoeken gestaafd.'

Slechts 1 op de 10 geënquêteerden wil dat Marokkaanse Nederlanders worden gestimuleerd om te emigreren met bijvoorbeeld financiële prikkels. Maar maar liefst 66 procent van de ondervraagden beoordeelde het contact met Marokkanen als positief.

PVV-leider Geert Wilders vroeg op de avond van de verkiezingen van 19 maart aan zijn gehoor of dat meer of minder Marokkanen wilde. 'Minder, minder, minder!', scandeerden de aanwezigen. De gebeurtenis leidde tot grote commotie in de samenleving en talrijke aangiftes tegen Wilders.