zaterdag, 1. maart 2014 - 12:08 Update: 03-07-2014 0:41

Vooral de lokale partijen boeken winst bij verkiezingen 19 maart

Foto van stembureau | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Hoorn

Uit een recente peiling blijkt, dat als er nu gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn, dat de PvdA en de VVD waarschijnlijk beide gemiddeld 5 procent minder stemmers dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen zouden behalen.

Dat betekent dat beide partijen ongeveer een kwart van hun huidige raadszetels zouden verliezen. Dit blijkt uit een peiling van I&O Research over de komende gemeenteraadsverkiezingen onder 10.500 kiezers.

Winst voor de lokale partijen
Lokale partijen staan in deze peiling op een winst van 4 procent. Ook D66 gaat goede zaken doen en zou er nu gemiddeld 2 procent bij krijgen. Andere grote verschuivingen lijken op dit moment niet plaats te gaan vinden.

Op basis van de cijfers zijn per partij duidelijke kiezersprofielen te maken. Lokale partijen doen het goed bij 50-plussers, mannen, met een middelbare opleiding, in de
minder stedelijke gebieden>

De VVD heeft een relatief grote aanhang onder hoger opgeleide mannen, in elke leeftijdsgroep. De PvdA trekt relatief veel vrouwen in alle leeftijdsgroepen.

PVV
De PVV is in trek bij jongeren (35-), mannen en middelbaar en lager opgeleiden. Het CDA is populair bij 65-plussers, in weinig stedelijke gebieden en mannen. D66 doet het goed in de sterk stedelijke gebieden en onder hoger opgeleiden.

De SP is in trek bij kiezers tussen de 50 en 65,met een middelbare opleiding, in de meer stedelijke gebieden. De aanhang van GroenLinks zit vooral in de sterk verstedelijkte gebieden en bestaat voor een relatief groot deel uit hoger opgeleide vrouwen.

De ChristenUnie is populair onder jonge vrouwen (35-) in de minder stedelijke gebieden. De Partij voor de Dieren heeft veel aanhang in sterk verstedelijkte gebieden, onder vrouwen met een middelbare opleiding. De SGP is in trek bij jongeren (35-) in weinig stedelijke gebieden met een middelbare opleiding.

Het onderzoek is online uitgevoerd onder leden van het it internetpanel van I&O Research. In dit panel zijn 45.850 panelleden opgenomen. Aller leden zijn uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek.

De vragenlijst kon worden ingevuld van 28 januari tot en met 9 februari 2014. Er is 1 herinneringsmail verstuurd aan de respondenten uit de panels. Uiteindelijk hebben 10.492 respondenten de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een responspercentage van 22,9%.

Invloed Haagse politiek nog groot
Meer dan de helft van de kiezers zegt dat de landelijke politiek meespeelt bij het kiezen van de partij waarop men bij de gemeenteraadsverkiezingen stemt.

Een kwart (23%) zegt vooral op basis van landelijke politiek een partij te kiezen. Een derde (31%) zegt zowel landelijke als lokale ontwikkelingen in de stemkeuze mee te nemen. De rest (44%) stemt vooral op basis van lokale ontwikkelingen.