woensdag, 22. januari 2014 - 11:58 Update: 03-07-2014 0:44

Voordelen borstkanker-screening wegen op tegen de nadelen

Foto van borstonderzoek | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

In een advies van de gezondheidsraad aan minister Schippers van Volksgezondheid staat dat de voordelen van borstkankerscreening opwegen tegen de nadelen. Dit schrijft Medisch Contact woensdag.

In Nederland daalde na 1986/1988 de borstkankersterfte met 34 procent naar 62 per 100.000 vrouwen van 50 tot 74 jaar in 2012. Het is volgens de Gezondheidsraad moeilijk vast te stellen hoeveel van die daling toegeschreven kan worden aan het bevolkingsonderzoek, omdat de behandelingsmethoden zijn verbeterd. Waarschijnlijk is de helft van de daling toe te schrijven aan het bevolkingsonderzoek. Door het bevolkingsonderzoek kunnen jaarlijks gemiddeld 775 gevallen van borstkanker worden voorkomen in Nederland.

Op verzoek van de minister werd het nut van het bevolkingsonderzoek door de Gezondheidsraad onderzocht. Hieruit blijkt dat van elke duizend onderzochte vrouwen er zeventien een foutpositieve uitslag krijgen , wat leidt tot onnodige ongerustheid. Bij ongeveer twee op de duizend vrouwen wordt in de periode van twee jaar tussen de screeningsmomenten toch borstkanker geconstateerd. De geschatte percentages van overdiagnose lopen sterk uiteen tot meer dan de helft van de gevallen van borstkanker die in de screeningsleeftijd worden vastgesteld. De Gezondheidsraad gaat uit van 8 procent van de via screening ontdekte borstkanker.

De Gezondheidsraad vindt dat vrouwen die een onterecht positieve uitslag krijgen beter begeleid moeten worden. Ook zou er een apart vervolgtraject moeten worden ontwikkeld voor vrouwen bij wie de uitslag wijst op een klein risico op borstkanker. Bij hen zou een nieuw mammogram of echo voldoen en is een biopsie niet nodig.

Vrouwen krijgen vanaf 50 jaar iedere twee jaar een uitnodiging voor het laten maken van een borstfoto. Als op de foto een verdachte afwijking te zien is krijgt een vrouw een doorverwijzing naar het ziekenhuis voor vervolgonderzoek.

Categorie: