vrijdag, 12. september 2014 - 20:28

Voortaan raadsman aanwezig bij politieverhoor

Raadsman aanwezig bij politieverhoor
Foto: fbf
Den Haag

De politie moet er straks voor zorgen dat een aangehouden verdachte een beroep kan doen op bijstand van een raadsman tijdens het politieverhoor.

Bij deze verhoren mag de raadsman aanwezig zijn en daaraan deelnemen. Hij mag onder meer vragen stellen, opmerkingen maken en om een time out vragen. Een en ander blijkt uit twee wetsvoorstellen van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Overigens heeft een aangehouden verdachte nu al het recht om voorafgaand aan het politieverhoor een raadsman te raadplegen. Dit recht wordt uitgebreid met een recht om ook tijdens dat verhoor door een raadsman te worden bijgestaan.

Het kabinet had in 2011 al een wetsvoorstel over de raadsman en politieverhoor in procedure gebracht. Dat is nu gesplitst in twee afzonderlijke wetsvoorstellen. Aanleiding hiervoor is de inmiddels tot stand gekomen Europese richtlijn over het recht op toegang tot een raadsman, die moet worden omgezet naar Nederlands recht.

Provincie:
Blik op 112: