donderdag, 27. november 2014 - 11:37 Update: 27-11-2014 11:38

Vreemdelingenwet aangepast aan Europese procedure- en opvangrichtlijn

Vreemdelingenwet aangepast aan Europese procedure- en opvangrichtlijn
Foto: Archief FBF
Den Haag

​De Vreemdelingenwet wordt aangepast aan de Europese procedurerichtlijn en de Europese opvangrichtlijn. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven dat gisteren is ingediend bij de Tweede Kamer.

De Europese richtlijnen zorgen ervoor dat EU lidstaten dezelfde normen hanteren op het terrein van asielprocedures en asielopvang. De richtlijnen moeten ook zorgdragen voor een effectieve en efficiënte asielprocedure en voor waarborgen voor asielzoekers in de asielprocedure.

Voor Nederland betekent dit dat de rechter de geloofwaardigheid van het asielrelaas van een asielzoeker voortaan diepgaander zal toetsen. Ook bevat het wetsvoorstel duidelijke criteria voor de vraag wanneer een asielzoeker de uitkomst van beroepsprocedure bij de rechter in Nederland mag afwachten. Deze wijzigingen dragen bij aan de rechtsbescherming van asielzoekers in asielzaken.

Provincie: