maandag, 17. maart 2014 - 21:54 Update: 03-07-2014 0:40

VU-studenten beëindigen bezetting na 6 dagen

Foto van studenten VU | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Na zes dagen hebben de studenten van de Vrije Universiteit de bezetting van de Kerkzaal beëindigd. Dit meldt de studentenactiegroep Titanic maandag op haar website.

'Het bestuur van de VU geeft de bezetters op veel punten gelijk', aldus de studenten.

Sinds de ochtend van 12 maart bezet actiegroep Titanic de kerkzaal van de VU, snel daarna begonnen onder druk van verdere acties onderhandelingen met de bestuurders. Vandaag zijn de actievoerders tot een akkoord gekomen met de universiteit.

Actiegroep Titanic werd opgericht als antwoord op de bezuinigingen op de faculteit Aard- en Levenswetenschappen. In het akkoord is opgenomen dat de studenten zelf mogen toetsen of de door bezuiniging bedreigde opleidingen van voldoende kwaliteit blijven door een instemmingsrecht dat speciaal voor deze gelegenheid verleend is aan de facultaire studentenraad.

Naast zich hard te maken voor de belangen van hun eigen faculteit ageerde de actiegroep ook tegen het huidige gebruik van perverse prestatie indicatoren in de financiering van onderwijs die onderwijskwaliteit van secundair belang maken. Naar aanleiding van de bezetting wordt dit beleid de komende maanden breed ter discussie gesteld op de universiteit, onder andere in een hoorzitting voor studenten en medewerkers.

De actiegroep is trots dat zij voor de studenten van de hele universiteit een gelegenheid heeft geschapen hun mening hoorbaar te maken en hoopt dat op andere universiteiten ook snel een discussie losbarst over de financiering van daadwerkelijk hoogstaand onderwijs.

De lange actie begon op woensdag jongstleden toen 150 studenten een manifestatie bijwoonden waar sprekers uit onderwijs en politiek hun mening over de problemen binnen het hoger onderwijs gaven. Tegelijkertijd werd door een groep van 30 studenten de kerkzaal van de VU bezet. Vanaf de eerste dag is continue actie gevoerd.

Zo zijn er openbare bijeenkomsten op de bovenste verdieping van de VU gehouden, geïnteresseerden kregen informatie en er werd discussie gevoerd over de huidige stand van het onderwijs in Nederland. Op deze bijeenkomsten werd onder andere gesproken door een maagdenhuisbezetter en de pastoor van de VU, die dit gebruik van de kerkzaal ondersteund.

De bijeenkomsten werden bezocht door studenten van een flink aantal verschillende studies, faculteiten en universiteiten. Bovendien kwamen solidariteitsverklaringen vanuit heel het land binnen. Naast de Abkavabo FNV steunt de SRVU, studentenvakbond van de VU, de actie ook. Zij zijn blij met de resultaten die de actiegroep behaald heeft.

Dat de actie zo breed gedragen werd toont volgens de vakbond aan dat het studentenprotest nog springlevend is in Nederland en ze hopen dat de resultaten van deze actie ook zullen leiden tot discussie en acties op andere universiteiten. Het probleem speelt volgens hun namelijk op meer universiteiten dan alleen de VU.

De actiegroep Titanic had zich in de eisen die voorafgaand gepubliceerd werden in hun manifest ook gericht tot de nationale overheid. Ze eisten veranderingen in de financiering van universiteiten en stelden dat universiteiten zich weer meer bezig moeten houden met hun kerntaken: onderwijs en onderzoek. Om dit te garanderen moeten studenten meer invloed hebben op het universiteitsbeleid.

Dit moet weer een nationale discussie worden, de actiegroep denkt dat ze deze discussie weer nieuw leven heeft ingeblazen en de komende maanden zal met de brede steun geprobeerd worden op dit terrein resultaat te boeken. De bezetters krijgen samen met alle studenten van de VU wel de gelegenheid om hun kritiek richting de regering te uiten. Minister Jet Bussemaker zal namelijk door de voorzitter van het college van bestuur worden uitgenodigd voor een discussie bijeenkomst op de universiteit.

Gedurende de zes dagen bezetting zijn veel resultaten geboekt. De komende maanden liggen er procedures voor hoe de studenten nog verder invloed kunnen uitoefenen op hun onderwijsprogramma’s. De eisen die niet direct ingewilligd zijn hoeven volgens de actiegroep niet tijdens een bezetting ingewilligd te worden, maar de strijd zal wel voortduren. De bezetting is dus maandagmiddag beëindigt en de actievoerders vieren samen met hun achterban feest op de universiteit.