maandag, 29. december 2014 - 9:42 Update: 29-12-2014 10:56

Vuurwerkverkoop van start. Wat mag wel en niet!

Vuurwerkverkoop van start
Foto: Archief FBF
Amsterdam

De vuurwerkverkoop is vanochtend in het hele land van start gegaan.

Door nieuwe regels is er voor veel consumenten nog veel onduidelijkheid wat wel en niet mag. Hieronder de regels op een rijtje:

Om de overlast van vuurwerk te beperken mag u vuurwerk alleen kopen en afsteken op vastgestelde tijden. Er komt geen landelijk verbod op vuurwerk, omdat vuurwerk bij de traditie hoort van Oud en Nieuw. Wel kunnen gemeenten het afsteken van vuurwerk verbieden op bepaalde plekken. Zoals in de buurt van ziekenhuizen, dierenopvangplaatsen en kinderboerderijen. Het vuurwerk van vuurwerkwinkels met een verkoopvergunning kunt u veilig gebruiken, omdat het voldoet aan de wettelijke eisen.

Tijden vuurwerk afsteken

U mag vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. U kunt een boete krijgen als u vuurwerk afsteekt buiten de toegestane afsteektijden.

Gedeeltelijk vuurwerkverbod

Uw gemeente kan een gedeeltelijk vuurverwerkverbod instellen. Dit betekent dat u op bepaalde plekken geen vuurwerk mag afsteken. Bijvoorbeeld in de buurt van ziekenhuizen, dierenopvangplaatsen en kinderboerderijen. Doet u dit toch? Dan bent u strafbaar. 

Minimumleeftijd vuurwerk afsteken

Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd u moet hebben om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk.

Veilig vuurwerk afsteken

Gaat u tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken of hier buiten naar kijken? Dan kunt u uw ogen beschermen met een vuurwerkbril. Als u vuurwerk afsteekt volgens de gebruiksaanwijzing heeft u weinig kans op ongelukken. Tips over veilig vuurwerk afsteken vindt u op de website van Stichting Consument en Veiligheid (SCV).

Boete voor afsteken illegaal vuurwerk

U mag alleen vuurwerk afsteken dat wettelijk is toegestaan. Steekt u illegaal vuurwerk af? Dan kunt u een boete krijgen.

Waar vind ik de regels voor vuurwerk afsteken?

De regels voor het afsteken vuurwerk staan in het Vuurwerkbesluit. Professioneel vuurwerk is zwaarder dan consumentenvuurwerk. Alleen deskundigen met een speciale training mogen professioneel vuurwerk afsteken.

Provincie: