dinsdag, 2. september 2014 - 12:06

VVN: Scholen en ouders moeten meer het accent leggen op oefenen in de praktijk

VVN: Scholen en ouders moeten meer het accent leggen op oefenen in de praktijk
Foto: Archief EHF
Amersfoort

Veilig Verkeer Nederland (VVN) ziet het bericht uit het NOS-journaal van vanochtend over het SWOV-onderzoek als pleidooi voor meer praktijklessen in het verkeersonderwijs

Veilig Verkeer Nederland vindt dat verkeersonderwijs handelingsgericht moet zijn en dat het geven van praktijklessen en de verkeersopvoeding door ouders onontbeerlijk zijn om kinderen goed voor te bereiden op veilige verkeersdeelname. Kwaliteitsbewaking is daarbij essentieel, daarom komt Veilig Verkeer Nederland dit najaar met een leerplan voor verkeerseducatie in het basisonderwijs.

Met het Leerplan Verkeerseducatie Basisonderwijs maakt Veilig Verkeer Nederland zich sterk voor kwaliteitsverbetering en blijvende aandacht voor verkeerseducatie. Het geeft een aantal richtlijnen waar verkeerseducatie in de basis aan moet voldoen. Uitgangspunten zijn handelingsgericht verkeersonderwijs, zodat kinderen leren wat ze met de verkeersregels moeten doen in de praktijk, praktijklessen om verkeersvaardigheden aan te leren, en ouderparticipatie, zodat ook de voorbeeldfunctie van ouders expliciet aan bod komt.

Educatieve materialen voor het basisonderwijs van Veilig Verkeer Nederland zijn volgens deze uitgangspunten ontwikkeld. “Wij ondersteunen scholen en ouders al jaren bij de verkeersontwikkeling van kinderen,” zegt Linda van der Eijck, directeur van Veilig Verkeer Nederland. “Het vraagt om een samenspel van theorie en praktijk, tijdens formele verkeerseducatie op school en met informele verkeerseducatie thuis. Onze projecten zijn daar succesvolle voorbeelden van. Zo hebben we dit jaar nog de VVN Verkeersexamenapp geïntroduceerd, waarmee we ouders een instrument in handen hebben gegeven om met hun zoon of dochter te oefenen voor het VVN praktisch Verkeersexamen.”

Het is voor Veilig Verkeer Nederland daarnaast belangrijk om de verkeersbeleving van de weggebruikers in kaart te brengen. Van der Eijck: “Wij zien bijvoorbeeld dat ouders zich wel degelijk zorgen maken over een verkeersonveilige schoolroute van hun kind(eren). En we vragen ook kinderen om hun mening. Die signalen nemen we mee bij het verbeteren van verkeersonveilige locaties en in de doorontwikkeling van onze producten”.

Veilig Verkeer Nederland kan zich vinden in het punt van de SWOV dat het belangrijk is dat kinderen al jong ervaring opdoen in het verkeer zodat zij voorbereid zijn op veilige verkeersdeelname in de rest van hun leven. Maar om te zorgen dat jongeren betere keuzes maken in het verkeer, is meer nodig dan alleen goed verkeersonderwijs op de basisschool. Vanaf de puberleeftijd hebben factoren als het opzoeken van grenzen, de invloed van ‘peer pressure’ en onervarenheid in het verkeer een grote invloed op het verkeersgedrag. Veilig Verkeer Nederland pleit ervoor dat er ook meer geïnvesteerd wordt in educatie en campagnes voor het vervolgonderwijs.

Over Veilig Verkeer Nederland
Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een maatschappelijk betrokken vereniging die sinds 1932 gericht is op het bevorderen van een veilige verkeersdeelname van alle verkeersdeelnemers met een extra accent op kwetsbare groepen in de samenleving. Via een landelijk netwerk van vrijwilligers is VVN rechtstreeks verbonden met verkeersdeelnemers van jong tot oud en weet zij wat er speelt op straat. Vanuit deze kennis levert VVN een duurzame bijdrage aan veilig verkeer in Nederland. Enerzijds via bewustwording en gedragsverandering van verkeersdeelnemers. Anderzijds via beïnvloeding van de verkeersinfrastructuur en regelgeving. VVN biedt aansluiting voor organisaties om maatschappelijk engagement te tonen. VVN streeft er naar om zoveel mogelijk mensen en organisaties te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid: iedereen veilig over straat!