vrijdag, 21. februari 2014 - 19:33 Update: 03-07-2014 0:41

VVN: Schoolomgeving gevaarlijk voor kinderen

foto van naar school fietsen | fbf
Foto: fbf
Utrecht

Uit onderzoek door Veilig Verkeer Nederland blijkt dat 39% van de ouders met schoolgaande kinderen zegt hun kind(eren) naar school te brengen omdat de verkeerssituatie het niet toelaat om hen zelfstandig naar school te laten gaan. De verkeersveiligheid in schoolomgevingen scoort een magere 6. Met name in de sterk stedelijke gebieden is nog een wereld te winnen

Veilig Verkeer Nederland heeft onderzoek laten uitvoeren naar het reisgedrag van basisschoolleerlingen op de school-thuisroute. Uit de resultaten blijkt dat de meeste kinderen vaak naar school worden gebracht en opgehaald door een ouder. De belangrijkste redenen om ze te begeleiden op de fiets of lopend is dat de ouders hun kind(eren) te jong vinden om alleen te reizen (61%) en dat ze dit gewoon gezellig vinden (42%). Maar ook zegt 39% van de ouders dat ze hun kinderen begeleiden omdat er een gevaarlijke oversteek is die ze de kinderen niet alleen willen laten oversteken of dat ze de verkeerssituatie op weg naar school niet veilig genoeg vinden. Het gemiddelde cijfer dat ouders geven voor de verkeersveiligheid op de route naar school is een 6,3, waarbij scholen met een VVN Verkeersouder hoger scoren dan scholen zonder VVN Verkeersouder. De meeste onvoldoendes werden gegeven in de stedelijke gebieden.

“We willen dat kinderen leren zich zelfstandig te bewegen in het verkeer, zodat ze voorbereid zijn op veilige verkeersdeelname in de rest van hun leven. Dit onderzoek laat zien dat ouders zich zorgen maken over de veiligheid op school-thuisroutes van hun kind(eren). De cijfers wijzen uit dat er veel ruimte voor verbetering is,“ zegt Linda van der Eijck, directeur van Veilig Verkeer Nederland.

Een veilige schoolomgeving stimuleert ouders en kinderen om lopend of fietsend naar school te komen. Hoe meer verkeerservaring een kind opdoet, hoe sneller het zelfstandig kan deelnemen aan het verkeer. Dat is de reden dat Veilig Verkeer Nederland al jaren werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen en theoretische en praktische verkeerseducatie ontwikkelt voor het basisonderwijs. VVN richt zich daarnaast op de ouders. Momenteel heeft ruim 40% van de basisscholen een VVN Verkeersouder. Op scholen met een verkeersouder worden minder kinderen met de auto gebracht en fietsen en lopen kinderen vaker zelfstandig naar school. Van der Eijck: “Eigenlijk kan een school niet meer zonder VVN verkeersouder. De verkeersouder is vaak de aanjager van verkeersactiviteiten op de basisschool. En zet verkeersveiligheid hoog op de agenda bij leerkrachten en spreekt ouders aan op hun gedrag in de schoolomgeving”.

Provincie: