woensdag, 30. juli 2014 - 10:24 Update: 30-07-2014 13:18

Wachttijd eerstelijnspsycholoog​ daalt

Minder lange wachttijden bij eerstelijnspsycholoog​
Foto: Archief FBF
Den Haag

De gemiddelde wachttijd bij de eerstelijnspsycholoog is afgenomen van 20 dagen naar 15 dagen. Moesten cliënten in 2009 nog 20 dagen wachten op een eerste consult, in 2013 bedroeg dit nog maar 15 dagen.

Dat blijkt uit de jaarcijfers 2013 van NIVEL Zorgregistraties over de zorg die eerstelijnspsychologen in 2013 hebben geleverd. 

Eerstelijnspsychologen
Eerstelijnspsychologen bieden diagnostiek en behandeling bij enkelvoudige en/of matig ernstige psychische stoornissen en bij psychosociale problemen. De zorg is concreet gericht op het verminderen van symptomen en het versterken van de zelfredzaamheid van mensen. NIVEL Zorgregistraties maakt gebruik van gegevens die routinematig bij 468 eerstelijnspsychologen worden verzameld. De psychologen werken binnen 385 praktijken, verspreid door heel Nederland en registreerden gegevens van ruim 41.500 cliënten die in 2013 behandeld zijn.

Categorie: