donderdag, 29. mei 2014 - 18:10 Update: 03-07-2014 0:35

Wateroverlast oosten van het land op zijn retour

Wateroverlast oosten van het land op zijn retour
Almelo

De maatregelen die Waterschap Vechtstromen heeft ingezet tegen de wateroverlast van de afgelopen dagen in Drenthe en Overijssel hebben effect. Dit meldt het waterschap donderdag.

'Op steeds meer plekken beweegt het waterpeil zich in de richting van normale waarden. De verwachting is dat dit zich de komende dagen doorzet. Alertheid blijft geboden, veel is afhankelijk van de actuele weersituatie. Voor de komende dagen is die gunstig. Door de vele afvoer uit het gebied en aanvoer uit Duitsland zal het peil op de Vecht vandaag nog enkele centimeters stijging te zien geven', aldus het waterschap.

Afgelopen 24 uur is circa 15 tot 20 mm neerslag gevallen, dit had opnieuw effect op het waterpeil in het gebied. De actuele situatie is donderdag 12 uur als volgt:

Drenthe: Water bufferen in gebied Roonboom
De waterbuffer in het gebied Roonboom bij Zwinderen vult zich. Dit helpt goed om het waterpeil in het benedenstroomse gebied te verlagen.

Drenthe: Noodpomp wijk Beeklanden in Schoonebeek
De noodpomp in de wijk Beeklanden in Schoonebeek doet zijn werk. Overtollig water in de wijk wordt afgevoerd. Als het beeld van vandaag zich doorzet is de pomp vrijdag niet meer nodig.

Drenthe: Gees
Om uitspoeling van de berm van het fietspad bij gemaal Bollema te voorkomen worden daar vanmiddag uit voorzorg zandzakken geplaatst. Er is géén overstromingsrisico.

Overijssel: Steigerwijk ingezet voor doorvoer
Het gebied Steigerwijk in Dalerpeel wordt nog steeds gebruikt voor doorvoer en verdeling van water. De buffer in Groote Scheere voldoet goed. De buffer is inmiddels maximaal gevuld en wordt afgesloten.
Dit kan omdat de peilen op de Lutterhoofdwijk inmiddels stabiel zijn.

Overijssel: Vecht
De nevengeul Mölnmarsch, bij de Vechtstuw van Mariënberg is aan één kant afgesloten. Hierdoor wordt extra Vechtwater opgevangen.

Na een stijging van het peil met nog enkele centimeters bereikt de vecht om circa 15.00 uur aan de landsgrens zijn hoogste peil. In de loop van vrijdag zal het peil langzaam gaan dalen.

Campinghouders en grondeigenaren langs de Vecht zijn geïnformeerd over de situatie met het water. In verband met de grote stroomsnelheid en hoge afvoeren benadrukt het waterschap om niet te gaan varen
op de Vecht.

Twente
In het Twentse deel van het beheergebied van Vechtstromen is de overlast beperkt. Hier is minder regen gevallen als in het overige deel van het beheergebied. Ook hier is het algemene beeld dat de situatie
zich stabiliseert en de peilen dalen.

Provincie: