woensdag, 28. mei 2014 - 17:41 Update: 03-07-2014 0:35

Waterschap: water-peil Vecht stabiliseert

Foto van waterstand NAP peil | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Almelo

Het waterpeil in de Vecht is woensdag gestabiliseerd. Dit meldt Waterschap Vechtstromen woensdag.

'Woensdagavond zal het waterpeil zakken. Tot morgenochtend wordt nog zo’n 15 mm neerslag verwacht', aldus het waterschap.

Als gevolg van de extreme neerslag in de afgelopen dagen werd in Zuidoost Drenthe overlast ervaren. Waterschap Vechtstromen doet er nog steeds alles aan om de exceptionele hoeveelheid water zo snel mogelijk af te voeren en de schadelijke gevolgen zo snel en zo veel mogelijk te beperken.

Drenthe: Water bufferen in gebied Roonboom
Woensdagochtend is het gebied Roonboom voor een deel in gebruik genomen om water te bufferen. Dit leidt tot een ontlasting van de benedenstrooms gelegen gebieden, waardoor landbouwgronden hier makkelijker water kunnen kwijtraken. Het waterpeil in het gebied daalt hierdoor langzaam.

Drenthe: Noodpomp wijk Beeklanden in Schoonebeek
In de wijk Beeklanden in Schoonebeek is een noodpomp geplaatst om overtollig water af te voeren. Hier is het water inmiddels op normale hoogte. De pomp blijft zo lang het nodig is in de wijk.

Overijssel: Steigerwijk ingezet voor doorvoer
Het gebied Steigerwijk in Dalerpeel wordt nog steeds gebruikt voor doorvoer en verdeling van water.Met deze maatregel is op dit moment het waterpeil in het bovenstroomse gebied onder controle. Om dit gebied te ontlasten is ook water in de richting van het landgoed de Groote Scheere geleid in overleg met de grondeigenaar. Dit gebied is ingericht om water te kunnen bufferen.

Overijssel: Vecht
Het peil in de Vecht zal de komende dagen nog sterk verhoogd blijven en laat naar verwachting een piek zien op donderdag 29 mei tussen ca. 21.00 en 24.00 uur. Campinghouders en grondeigenaren langs de Vecht zijn geïnformeerd over de situatie met het water. In verband met de grote stroomsnelheid en hoge afvoeren benadrukt het waterschap om niet te gaan varen op de Vecht.

Twente
In het Twentse deel van het beheergebied van Vechtstromen is de overlast beperkt. Hier is minder regen gevallen als in het overige deel van het beheergebied.

Provincie:
Tag(s):