dinsdag, 21. oktober 2014 - 18:10 Update: 21-10-2014 18:21

Waterschappen:situatie rond hoogwater door herfststorm is beheersbaar

Waterschappen:situatie rond hoogwater door herfststorm is beheersbaar
Foto: Archief EHF
Den Haag

De harde wind zal dinsdagavond nog wel wat blijven toenemen maar de eerste herfststorm van dit seizoen lijkt minder zwaar te worden dan aanvankelijk werd verwacht. ‘De waterschappen beschouwen de situatie dan ook niet als verontrustend’, meldt de Unie van Waterschappen dinsdagavond.

Dijkbewaking

‘Wel zetten waterschappen hier en daar dijkbewaking in. Dat wil zeggen dat de medewerkers van de waterschappen dag en nacht paraat zijn en de dijken en duinen voortdurend in de gaten houden. Dit gebeurt voornamelijk in Zeeland en het noorden van het land’, aldus de Unie van Waterschappen.

Voorkomen van waterschade

Op veel plaatsen worden dijkdoorgangen afgesloten om mogelijke wateroverlast te voorkomen. Volgens de huidige verwachtingen is het mogelijk dat buitendijkse gebieden die aan getijdenwateren, het IJsselmeer of het Markermeer grenzen, onder water lopen. Belanghebbenden zoals campinghouders, veehouders en eigenaren van strandpaviljoens worden opgeroepen om indien nodig maatregelen te treffen.

Provincie: