dinsdag, 4. november 2014 - 9:34 Update: 04-11-2014 18:10

Weggebruikers vinden N-wegen het gevaarlijkst

Provinciale wegen de gevaarlijkste wegen in Nederland
Foto: fbf archief
Den Haag

De ANWB presenteert vandaag de uitkomsten van de publieksactie ‘Verkeersveiligheid provinciale wegen’. Gedurende de maand september brachten circa 2882 weggebruikers hun stem uit op de wegen die volgens hen onveilig zijn.

De ANWB biedt per provincie het prioriteitenlijstje van de weggebruikers aan met opmerkingen waarom juist deze als eerste moeten worden aangepakt. 

De reacties van weggebruikers bevatten volgens de ANWB veel waardevolle informatie waarmee de wegbeheerder de provinciale wegen veiliger kan maken. De opmerkingen gaan zowel over de infrastructuur (onoverzichtelijke kruisingen, smalle rijbanen, gevaarlijke obstakels langs de weg) als ook over gedrag (te hard rijden, inhalen op tweebaans wegen).

De publieksactie is een aanvulling op het EuroRAP-onderzoek dat de ANWB eerder dit jaar heeft gepresenteerd. Met een meetwagen is de veiligheid van de wegen van alle twaalf provincies  in kaart gebracht. Met de EuroRAP-onderzoeksmethode zijn factoren die een weg onveilig maken, letterlijk in beeld gebracht en vertaald naar een score van minimaal één en maximaal vijf sterren. De ANWB wil met deze rapporten een bijdrage leveren aan een betere verkeersveiligheid op de provinciale wegen. Een kwart van het aantal verkeersslachtoffers valt op deze wegen.

De provinciale wegen worden over het algemeen goed beheerd en onderhouden. Toch wijzen statistieken uit, dat er relatief veel (dodelijke) verkeersslachtoffers vallen op de Nederlandse provinciale wegen. Hoewel deze wegen slechts 6% van het totale wegennet vormen, valt hier een kwart van alle verkeersslachtoffers. Provinciale wegen behoren daarmee tot de minst veilige wegen van Nederland.

Volgens de ANWB moeten de provincies in de komende 20 jaar zo'n 2 miljard euro investeren om de wegen veiliger te maken. Het gaat daarbij om zaken als betere straatverlichting op kruispunten of een extra rijstrook. Verbeteringen zouden ertoe kunnen leiden dat het aantal mensen dat in die periode te maken krijgt met een ernstig ongeval, daalt met 13.500.

Provincie: