zaterdag, 27. september 2014 - 19:10 Update: 27-09-2014 21:24

Wereldwijd in actie om antibioticaresistentie

Wereldwijd gestreden tegen antibioticaresistentie
Foto: Archief FBF
Den Haag

Wereldwijd gaat op meerdere fronten tegelijk gestreden worden tegen antibioticaresistentie. De problemen spelen in de humane geneeskunde, de veehouderij/voedselketen en in het milieu.

Echt resultaat is pas mogelijk als we internationaal samenwerken om op al deze terreinen deze 'sluipmoordenaar' te lijf te gaan. Dit is de boodschap die minister Edith Schippers (VWS) tijdens een internationale zorgtop op het Witte Huis in Washington heeft afgegeven.

5 jaren-actieplan
In aanwezigheid van president Barack Obama en de Amerikaanse ministers Sylvia Burwell (Volksgezondheid), John Kerry (Buitenlandse Zaken) en Chuck Hagel (Defensie) is een 5 jaren-actieplan vastgesteld om op verschillende fronten de gezondheidsveiligheid wereldwijd te bevorderen. De dreiging van infectieziekten is actueler dan ooit gezien de uitbraak van Ebola in West-Afrika. Een crisis die in potentie een bedreiging vormt die veel verder reikt dan Afrika. In het Witte Huis kwam onder andere aan de orde de noodhulp (medicijnen, tenten, beschermende pakken, mobiele ziekenhuizen) aan de getroffen gebieden en het repatriëren van besmette hulpverleners.

Schippers' tweedaagse werkbezoek aan Washington vond plaats in het kader van de Global Health and Security Agenda, een initiatief van de Amerikaanse regering om wereldwijd uitbraken van infectieziekten te voorkomen en te bestrijden. Naast Ebola is er verder gesproken over biosecurity, zoonosen (ziekten die van dieren op mensen overgaan), inentingen en antibioticaresistentie.

Landen gaan zelf nationaal actieplan opstellen
In het actieplan zijn afspraken gemaakt over het voorkomen van infecties, terughoudend gebruik van antibiotica in de zorg en de veehouderij, ontwikkeling van nieuwe antibiotica, vergroting van de laboratoriumcapaciteit en over monitoring en snelle reacties op uitbraken. Deelnemende landen gaan zelf - internationaal afgestemd - een nationaal actieplan opstellen. Landen die over minder kennis en ervaring beschikken, worden door de leidende landen via een 'twinning framework' op sleeptouw genomen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):