dinsdag, 7. oktober 2014 - 21:29 Update: 07-10-2014 21:33

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland tegen vrije dag 5 mei

Den Haag

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland voelen niks voor een extra collectief betaalde vrije dag op 5 mei voor iedereen. Dit melden beide organisaties dinsdag.

‘Het idee van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is sympathiek, maar gaat gemakkelijk voorbij aan het feit dat de rekening bij de ondernemers – en daarmee de economie – komt te liggen’, stellen de ondernemingsorganisaties. Zij vinden dat Nederlandse werknemers al veel vrije dagen hebben. 

Uitdijende regelingen 

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland kunnen werknemers ‘veelvuldig’ verlof claimen op grond van de ‘steeds uitdijende’ wettelijke verlofregelingen. Zij wijzen er bovendien op dat het geven van meerdere vrije dagen in een kort tijdsbestek het risico inhoudt dat ook massaal vrij wordt genomen in de tussenliggende periode. Ondertussen moet het werk wel worden gedaan. 

Andere verdeling 

Extra of nieuwe doelen moeten niet leiden tot meer vrije dagen, maar hoogstens tot een andere verdeling of tot meer flexibiliteit bij de inzet van verlofdagen, vinden de ondernemingsorganisaties. Wie toch vrij wil op 5 mei kan een vrije dag vragen bij zijn werkgever. De ondernemingsorganisaties roepen met de vakbonden wel op om eens in de vijf jaar vrij te geven op 5 mei, zoals in 2015. 

Provincie:
Tag(s):