donderdag, 24. april 2014 - 8:05 Update: 03-07-2014 0:37

Windenergie veel duurder dan nodig

foto van windmolen | fbf
Foto: fbf
foto van windmolen | fbf
Foto: fbf
Hilversum

Windenergie is onnodig veel duurder dan nodig. Dat komt omdat pachtprijzen voor grond onevenredig hoog zijn waardoor de bouw van windparken duur is.

Dat blijkt uit de tarieven van het Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf (ROVB) waar de NOS onderzoek naar heeft gedaan. Zo betalen exploitanten van windturbines particuliere grondeigenaren voor iedere windmolen elk jaar tussen de 35.000 en de 50.000 euro pacht. Omdat het vaak om langdurige contracten gaat kunnen pachtsommen tot wel een miljoen oplopen.

GroenLinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil dat minister Kamp onderzoek gaat doen naar de dure grond voor windparken. Volgens haar verdwijnt daardoor veel subsidiegeld in de zakken van grondspeculanten en drijft de overheid de prijs van windenergie onnodig op.
In 2023 moet Nederland 16 procent duurzame energie opwekken. Dat is nu nog 4 procent en komt daarmee onder aan de lijst met landen die werken naar duurzame energie.
Vandaag spreekt de Tweede Kamer over windenergie.

Provincie:
Tag(s):