vrijdag, 24. oktober 2014 - 17:44 Update: 25-10-2014 10:01

Woekermeldpunt ontvangt ruim 20.000 meldingen

Woekermeldpunt ontvangt meer dan 20.000 meldingen
Foto: Woekerpolis.nl
Amsterdam

De afgelopen twee weken is het woekermeldpunt van de Vereniging Woekerpolis.nl overspoelt met meer dan 20.000 meldingen. Dit meldt de vereniging vrijdag.

Aanleiding voor het instellen van het meldpunt was het rapport van de AFM met de stand van zaken rond woekerpolissen. Uit de meldingen blijkt dat in het rapport een te rooskleurig beeld wordt geschetst. Nog geen 5% van alle problemen rond woekerpolissen is opgelost. Banken en verzekeraars krijgen een gemiddeld rapportcijfer van 2,6. De vereniging publiceert vandaag op haar website een analyse van alle meldingen met zowel algemene cijfers als individuele scores van aanbieders van woekerpolissen.

Resultaten

Dat er in korte tijd zoveel meldingen zijn binnengekomen geeft volgens Ab Flipse, voorzitter van de vereniging, aan dat mensen het zat zijn dat banken of verzekeraars de problemen maar niet oplossen. 

“Het gemiddelde rapportcijfer van 2,6 zegt alles. Dit cijfer is nog enigszins geflatteerd aangezien veel mensen eigenlijk een 0 hadden willen geven, maar die keuzemogelijkheid was er niet. Aanbieders doen nauwelijks iets om de problemen van hun klanten echt op te lossen.” 

Gemiddeld is in 36,9% van de gevallen contact opgenomen met de klant en is in 4,4% het probleem rond de woekerpolis opgelost. De Rabobank doet het nog het minst slecht met een oplossingspercentage van 15,3%. Van de grote verzekeraars hebben Achmea en de Goudse de laagste score: 1,5%. 

Verder blijkt dat kleine verzekeraars nog helemaal niet in actie zijn gekomen. Uit toelichtingen bij de meldingen blijkt dat het enkel versturen van een brief het probleem niet oplost. Verder is het algemene beeld dat hersteladviezen van slechte kwaliteit zijn en dat afspraken niet worden nagekomen.

AFM

Alle meldingen gedaan bij het meldpunt worden doorgeven aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De vereniging bewaakt dat hier ook echt iets mee gedaan wordt.

Categorie:
Provincie: