donderdag, 27. maart 2014 - 16:55 Update: 03-07-2014 0:39

Wolf in Nederland krijgt wettelijk beschermde status

Foto van wolf gebit tanden | Hugh Jansman/Alterra
Foto: Hugh Jansman/Alterra
Den Haag

Wolven in Nederland krijgen een wettelijk beschermde status.

Tegoedkoming aangerichte schade
Daarmee wordt het ook mogelijk voor het Faunafonds om tegemoetkomingen in schade door wolven te verlenen als dat zich voordoet. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken donderdag 27 maart 2014 in een reactie op een advies van Alterra (Wageningen UR) aan de Tweede Kamer over de anticipatie op de komst van de wolf in Nederland. Wolven komen onder meer vanuit Duitsland steeds dichter bij ons land in de buurt. Een mogelijke terugkeer van het dier naar Nederland is niet uitgesloten.

Faunafonds en provincies
Ook het Faunafonds en de Nederlandse provincies zijn bij het advies van Alterra betrokken. Provincies zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de uitvoering van het natuurbeleid, ook in relatie tot eventuele schade aan landbouwdieren en tegemoetkomingen hieromtrent via het Faunafonds.

Identificeren wolven eenvoudiger door delen genetisch referentiemateriaal
Een aanzienlijk deel van het advies gaat over het doen van onderzoek. Het is vooral aan de provincies om te bepalen welke onderzoeksaanbevelingen worden uitgevoerd op korte termijn. In ieder geval moet binnen Europa genetisch referentiemateriaal van wolven meer worden gedeeld. Zo wordt het identificeren van wolven eenvoudiger. In Nederland zal het bundelen van wolvenkennis niet verlopen via een wolvenbureau, maar via bestaande organisaties een weg moeten vinden.