vrijdag, 4. april 2014 - 12:34 Update: 03-07-2014 0:38

Woning kwijt na aantreffen hennepplantage

Woning kwijt na aantreffen hennepplantage
Foto: Archief FBF.nl
Woning kwijt na aantreffen hennepplantage
Foto: Archief FBF.nl

Politie, OM en de Nederlandse hypotheekverstrekkers, vertegenwoordigd door de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH), binden in de regio Zeeland-West-Brabant samen de strijd aan tegen hennepteelt in koopwoningen.

Zij hebben daarom een convenant gesloten. Naast strafrechtelijke vervolging lopen huiseigenaren die hun woningen gebruiken voor hennepteelt hierdoor ook extra kans om hun hypotheek en woning kwijt te raken.

Omdat hennepteelt regelmatig samengaat met hypotheekfraude is de informatie van de politie ook aanleiding om zelf onderzoek te doen. Als geconstateerd wordt dat er gefraudeerd is, wordt de lening in principe opgeëist, wordt er aangifte gedaan en volgt opname in het Incidentenwaarschuwingssysteem van de hypotheekverstrekkers. Met registratie in dit systeem kan voorkomen worden dat er opnieuw een lening wordt verstrekt aan fraudeurs.

In 2013 vonden in Zeeland-West-Brabant ruim 600 hennepruimingen plaats. Het betrof in 45% gevallen een koopwoning. Geschat wordt dat er zich in de provincie Brabant alleen al 5.500 à 6.800 wietkwekerijen bevinden, met een jaarlijkse productie van 343 ton droge wiet. Dat is goed voor een omzet van € 1 miljard.