donderdag, 16. januari 2014 - 9:30 Update: 03-07-2014 0:44

Woningforfait onacceptabel voor driekwart huiseigenaren

Foto van huisjes van geld | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Amersfoort

Bijna driekwart van de huiseigenaren (73%) vindt de recente verhoging van het eigenwoningforfait niet acceptabel.

Meer belasting betalen op het moment dat je huis sterk in waarde is gedaald, gaat er bij 70% niet in. Het forfait dat je bij je inkomen moet optellen en waarover je inkomstenbelasting betaalt, zou moeten dalen of in het ergste geval gelijk moeten blijven, maar niet stijgen.

Niet op de hoogte

Vereniging Eigen Huis hield onderzoek onder ruim 20.000 van haar leden. Aanleiding is de verhoging per 1 januari van het bijtellingspercentage van het eigenwoningforfait van 0,6% naar 0,7% van de WOZ-waarde. Huiseigenaren zijn net zo verrast door de forse verhoging van het eigenwoningforfait als de Tweede Kamer. Uit het onderzoek blijkt dat bijna 60% van hen op het moment van onderzoek nog niet op de hoogte was met deze verhoging. Dat het eigenwoningforfait wel leeft onder eigenhuisbezitters, blijkt uit de uitzonderlijk hoge respons die de vereniging kreeg op haar onderzoek: ruim 9500 respondenten vulden de vragenlijst in.