vrijdag, 11. april 2014 - 17:26 Update: 03-07-2014 0:38

Woonbond: Tijdelijk verhuur leidt tot aantasting verhuurdersrechten

Foto van makelaar woningen huizen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Volgens de Woonbond leidt het nieuwe plan van minister Blok om tijdelijke verhuur toe te staan alleen maar tot een aantasting van huurdersrechten, zonder dat er extra woningen beschikbaar komen. Dit meldt de Woonbond vrijdag.

In een speciale brief heeft minister Blok vandaag een aantal plannen voor de huurmarkt gepresenteerd. Het betreft hier ingrijpende plannen, die nog verder uitgewerkt moeten worden in wetsvoorstellen.

Minister Blok wil onder andere meer mogelijkheden bieden voor tijdelijke verhuur aan jongeren en grotere gezinnen. Hierdoor zouden starters en gezinnen na enkele jaren hun woning moeten verlaten, zonder dat zij zicht hebben op een nieuwe woning.

In de brief wordt verder aangekondigd dat de liberalisatiegrens bevroren wordt op 700,- euro. Volgens de Woonbond helpt dit niet om woningen betaalbaar te houden.

Er worden namelijk géén maatregelen genomen om te voorkomen dat de huur van zittende huurders tot boven de € 700 kan stijgen, en de praktijk om vrijkomende sociale huurwoningen als vrije sector woning te verhuren of te verkopen wordt ook niet aan banden gelegd.

Daarmee wordt de voorraad beschikbare sociale huurwoningen kleiner, terwijl door verhoging van de inkomensgrens naar €38.000 de doelgroep juist groter wordt.

Desastreus voor betaalbaarheid en beschikbaarheid
Met de maatregelen wil de regering commerciële beleggers ruim baan geven. De Woonbond spreek van 'een typisch liberale agenda, die desastreus zal uitwerken voor de betaalbaarheid en beschikbaarheid'.

Commerciële beleggers weigeren immers nog steeds om te investeren in de Nederlandse woningmarkt, omdat ze veel te hoge rendementseisen stellen. Daardoor worden de huren, ook voor middeninkomens, veel te hoog.

Aanpassing woningwaarderingsstelsel
De minister kondigt ook aan het woningwaarderingsstelsel aan te passen en met voorstellen te komen om de huursombenadering in te voeren.

Voor beide aanpassingen geldt dat de Woonbond voorstander is van de nieuwe systematiek, maar zich fel verzet tegen de invulling die leidt tot nog hogere, onbetaalbare huren. In die hoge huren is het effect van de Donnerpunten nog steeds meegenomen.

Eén lichtpuntje: dure scheefheid bestrijden
Er zit wat de Woonbond betreft slechts één lichtpunt in het pakket dat minister Blok vandaag presenteert. Er worden maatregelen genomen om de zogenaamde “dure scheefheid” te bestrijden.

Steeds vaker worden dure woningen toegewezen aan huurders met een laag inkomen, wat vaak leidt tot extreme armoede door torenhoge huurquoten. De minister wil het toewijzingsbeleid aanscherpen om dit in de toekomst te voorkomen.