dinsdag, 4. februari 2014 - 7:32 Update: 03-07-2014 0:43

Zero tolerance bij alcohol- en drugsgebruik in het verkeer

foto van xtc | fbf
Foto: fbf
foto van xtc | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) en minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) verscherpen de opsporing van automobilisten, motorrijders en bromfietsers die door drugsgebruik een groot risico vormen voor de verkeersveiligheid.

Dat doen zij door een zogenoemde nullimiet in te voeren voor gecombineerd gebruik van verschillende drugs en van drugs en alcohol. Dit blijkt uit een wijziging in het wetsvoorstel over de verbeterde aanpak van het rijden onder invloed van drugs, die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Gecombineerd gebruik van verschillende drugs of van drugs en alcohol in het verkeer doet het risico op ernstig of dodelijk letsel sterk toenemen. Daarom zou voor gecombineerd gebruik een nullimiet moeten gelden. Bij gebruik van één drug volstaan de zogeheten gedragsgerelateerdegrenswaarden.

De bewindslieden hebben de aanbevelingen van de onderzoekers overgenomen. Overigens heeft dit geen gevolgen voor de aanpak van het enkelvoudig gebruik van drugs. In zulke gevallen kunnen politie en justitie straks de gedragsgerelateerde grenswaarden gebruiken, die al in het oorspronkelijke wetsvoorstel over de aanpak van drugs in het verkeer staan.

Zowel bij gecombineerd als bij enkelvoudig gebruik van drugs hoeft niet langer te worden bewezen dat de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van de gebruikte drug verkeerde, dat hij niet tot rijden in staat was. Als uit onderzoek blijkt dat het bloed van de bestuurder een concentratie van deze drug bevat die boven de grens ligt, is het bewijs geleverd. De bestuurder is dan in overtreding en krijgt een  straf, die kan variëren van een geldboete tot een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid.

Verder kan drugsgebruik in het verkeer na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel sneller worden opgespoord. Politieagenten kunnen straks automobilisten, motorrijders en bromfietsers verplichten mee te werken aan het afnemen van speeksel met behulp van een zogeheten speekseltester. Die stelt vrij eenvoudig vast of iemand drugs heeft gebruikt. De analyse van het door een arts afgenomen bloed geeft aan hoeveel er is gebruikt en blijft als bewijsmiddel gelden.

Provincie:
Tag(s):