woensdag, 5. november 2014 - 10:34 Update: 05-11-2014 13:19

Zestig procent van van misdrijf verdachte personen al bekend bij politie

Verdachte van misdrijf is vaak recidivist
Foto: Archief EHF
Den Haag

In 2013 werden 225 duizend personen verdacht van een misdrijf; 1,3 procent van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder.

Van deze personen werden 6 op de 10 ooit eerder door de politie verdacht van een misdrijf. Bijna de helft van de verdachten is van allochtone herkomst, terwijl zij 21 procent van de bevolking vormen. Ook is de geregistreerde misdaad gedaald in de periode 2007-2013. Dit meldt het CBS vandaag.

Verdachte vaak al bekend bij politie
Van de verdachten die de politie in 2013 registreerde, was 62 procent al eens eerder met de politie in aanraking gekomen. Het aantal misdrijven dat de groep recidivisten pleegt zou hoger kunnen liggen aangezien doorgaans bij 25 procent van de misdrijven een verdachte wordt geregisteerd; mogelijk wordt het aantal misdrijven van recidivisten onderschat. Bijna 90 procent van de verdachten in 2013 was meerderjarig, en acht op de tien verdachten was een man. Bijna de helft van de verdachten was van allochtone herkomst. Vergeleken met de totale Nederlandse bevolking zijn verdachten relatief vaker man, van allochtone herkomst en wonend in één van de vier grote steden (G4).  

Geregisteerde misdaad daalt
De politie registreerde 1,09 miljoen misdrijven in 2013, een daling van bijna 17 procent sinds 2007. De daling is het grootst bij vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag. Dit is in lijn met gegevens uit de Veiligheidsmonitor die het CBS eerder dit jaar publiceerde waarin een daling van het aantal slachtoffers is te zien. Het aantal registraties van verdachten daalde in dezelfde periode met 36 procent naar 318 duizend. Deze dalende trend van geregistreerde criminaliteit komt overeen met andere Noord- en West-Europese landen.

Verdachte vaker meerderjarig en vaker van allochtone herkomst dan in 2007
Het aantal geregistreerde misdrijven en verdachten neemt af, maar sommige groepen waren in 2013 in verhouding vaker of juist minder vaak verdacht dan in 2007. Zo is het percentage recidivisten van 69 procent gedaald naar 62 procent. Het aandeel meerderjarige verdachten is met 5 procentpunt gestegen naar 89 procent. Ook het percentage personen van allochtone herkomst onder verdachten is toegenomen van 40 procent in 2007 naar 48 procent in 2013. Het aandeel mannen bleef in dezelfde periode nagenoeg gelijk.

Drugs- en vuurwapenmisdrijven het vaakst opgehelderd
Bij lang niet alle misdrijven vindt de poltie een verdachte. Drugs- en (vuur)wapenmisdrijven worden relatief vaak opgehelderd. Dit komt doordat deze misdrijven voornamelijk door opsporingsactiviteiten van de politie worden geconstateerd en er gelijk een verdachte wordt gevonden. Het ophelderingspercentage van dit soort misdrijven is ruim 80 procent. Van de geweldsmisdrijven en seksuele misdrijven wordt bijna twee derde opgehelderd. Bij dit soort delicten is de dader vaak een bekende van het slachtoffer, wat het opsporen vergemakkelijkt.

Categorie: