donderdag, 11. december 2014 - 20:14 Update: 11-12-2014 20:48

Ziekenhuizen hebben voor bijna 300 miljoen euro niet juist gedeclareerd

Ziekenhuizen hebben voor bijna drie miljoen euro niet juist gedeclareerd
Foto: Archief EHF

Uit omzetonderzoek naar declaraties van ziekenhuizen is gebleken dat in de jaren 2012 en 2013 in totaal 1,2% van de omzet niet op de juiste manier is gedeclareerd. Begin dit jaar waarschuwde de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) dat de jaarrekeningen van ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra niet goedgekeurd konden worden.

Redenen hiervoor waren de onzekerheid over de hoeveelheid geld dat ziekenhuizen uit het transitiefonds zouden ontvangen over 2012 en 2013 en dat de omzet van ziekenhuizen sinds 2012 niet meer afhankelijk is van vooraf vastgestelde budgetten, maar van hun prestaties. Dit maakt het ministerie van Volksgezondheid donderdag bekend.

Plan van aanpak
Betrokken partijen hebben daarom gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld. Onderdeel van dit plan van aanpak was een omzetonderzoek waarbij ziekenhuizen en een groot aantal zelfstandige behandelklinieken in kaart hebben gebracht waarbij registraties en facturaties niet conform de regelgeving hebben plaatsgevonden. De ziekenhuizen en verzekeraars hebben de handschoen voortvarend opgepakt en een grote inspanning geleverd om met dit onderzoek iedere twijfel over goede of verkeerde declaraties weg te nemen. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft vandaag de uitkomsten van het omzetonderzoek in de medisch specialistische zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. Hieruit komt naar voren dat  in totaal € 276 miljoen niet op de juiste manier is gedeclareerd.

Geld terug naar verzekerde
Zorgverzekeraars en ziekenhuizen gaan nu in overleg over terugvordering van het onjuist gedeclareerde bedrag. Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat het naar aanleiding van de omzetonderzoeken teruggevorderde bedrag via een verlaging van de premie in 2016 teruggegeven wordt aan de verzekerden. Indien een patiënt vermoedt dat hij in 2012 of 2013 onterecht eigen risico heeft betaald voor een behandeling in het ziekenhuis kan hij zijn verzekeraar laten uitzoeken of compensatie van het eigen risico aan de orde is.

In dit onderzoek is niet op individueel niveau gekeken naar eventuele opzet in de onjuiste declaraties. Indien er aanwijzingen voor fraude of overtredingen zijn, zullen de NZa en het Openbaar Ministerie hun bevoegdheden op het gebied van toezicht en strafrechtelijke vervolging toepassen.

Categorie:
Tag(s):