woensdag, 28. mei 2014 - 23:49 Update: 03-07-2014 0:35

Zorg Caribisch Nederland kan beter ook zonder extra geld

foto van Caribisch Nederland | Defensie
Foto: Defensie
Den Haag

De zorg in Caribisch Nederland kan verder verbeterd worden, zonder dat daar extra geld voor nodig is. Dit blijkt uit het advies van de Werkgroep Zorg Caribisch Nederland.

Minister Edith Schippers (VWS), die de werkgroep vorig jaar heeft ingesteld, neemt de conclusies van de werkgroep over. Schippers schrijft dit vandaag in brieven aan de eilandbesturen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Eerste en Tweede Kamer zijn hier vandaag eveneens over geïnformeerd.

Werkgroep
Aanleiding voor de instelling van de werkgroep was de forse overschrijding van de zorguitgaven in Caribisch Nederland; over 2012 bedroeg die 30 procent. Onder leiding van de oud-gouverneur van Curaçao, Frits Goedgedrag, onderzocht een werkgroep (bestaande uit eilandbestuurders, zorgaanbieders, het Hoofd van het Zorgverzekeringskantoor BES en het ministerie van VWS) de toekomst van de gezondheidszorg op de eilanden.

Budgettair kader
De werkgroep stelt dat het mogelijk is om binnen de budgettaire kaders – voor 2014 is € 84,2 mln. begroot (exclusief € 4,7 miljoen voor jeugdzorg) – de zorg in Caribisch Nederland verder te ontwikkelen. Eventuele toekomstige budgetoverschrijdingen zullen niet automatisch door de minister worden betaald, maar hiervoor zal dan gezamenlijk naar een oplossing worden gezocht.

Categorie:
Tag(s):