woensdag, 26. maart 2014 - 13:11 Update: 03-07-2014 0:39

Zorgverzekeraars Achmea krijgen boete 3,6 miljoen euro

Foto van logo Achmea | Achmea
Foto: Achmea
Zeist

Vijf dochterondernemingen van Achmea hebben van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een boete opgelegd gekregen van in totaal 3,6 miljoen euro. Dit meldt de NZa woensdag.

De verzekeraars Zilveren Kruis, Interpolis, OZF, Avero en Agis worden beboet omdat zij rubriceringsfouten maakten in hun administratie over het jaar 2011. Inmiddels zijn de fouten op verzoek van de NZa gecorrigeerd en hebben de verzekeraars intern maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

De NZa constateerde in totaal voor 511 miljoen euro aan fouten in de financiële verantwoording van deze vijf verzekeraars over het jaar 2011. Winstoogmerk ontbreekt: het betrof rubriceringsfouten die zowel financiële voordelen als financiële nadelen opleverden voor de verzekeraars. De verzekeraars namen bijvoorbeeld in hun verantwoording op wat ze aan budget hadden afgesproken met de ziekenhuizen, terwijl ze alleen mogen noteren wat er aan daadwerkelijk ingediende declaraties vergoed is, dit kan meer of minder zijn dan de afspraken die zij maakten met de ziekenhuizen.

Al eerder maakten deze verzekeraars soortgelijke fouten en kregen hiervoor waarschuwingen van de NZa. Voor de fouten in de financiële verantwoording over het jaar 2011 legt de zorgautoriteit de verzekeraars nu een boete op van in totaal 3,6 miljoen euro.

Een correcte administratie en rubricering van de declaraties door verzekeraars is noodzakelijk omdat verzekeraars voor verzekerden met hoge zorgkosten onderling geld verdelen via een waarborgfonds. Deze zogenoemde risicoverevening zorgt ervoor dat er geen financieel voor- of nadeel is om verzekerden met veel of weinig zorgkosten toe te laten tot de basisverzekering. Iedereen betaalt verplicht mee aan de basisverzekering en zorgverzekeraars moeten iedereen voor die basisverzekering accepteren, oud of jong, rijk of arm, ziek of gezond.

Deze acceptatieplicht voor de basisverzekering vormt samen met het verbod op premiedifferentiatie en de zorgplicht (zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om voldoende basiszorg van goede kwaliteit in te kopen die toegankelijk is voor hun verzekerden), het fundament voor het solidaire zorgstelsel in Nederland. Een goed werkende risicoverevening is een van de belangrijkste voorwaarden om dit fundament onder de basisverzekering stevig te houden.

De vijf verzekeraars erkennen het belang van een correcte administratie voor deze verevening en troffen maatregelen zodat zij deze fouten niet meer maken in de toekomst.