woensdag, 20. mei 2015 - 10:18 Update: 20-05-2015 15:23

Vergunning evenement monstertruck Haaksbergen te makkelijk afgegeven

Gebrek aan alertheid bij vergunning monster truck in Haaksbergen
Foto: Archief MV
Haaksbergen

De veiligheid van het publiek, is door het afgeven van de vergunning van de gemeente Haaksbergen voor het evenement AutoMotorSportief 2014, nauwelijks verbeterd.

Dat staat in het rapport Monster truck ongeval Haaksbergen – tussen vergewissen en vergunnen, dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) woensdag heeft gepubliceerd.

Op 28 september 2014 vielen drie dodelijke slachtoffers en 28 gewonden toen tijdens het evenement een monster truck op het publiek inreed. Zowel de gemeente als de organisator van het evenement en de bestuurder van de monster truck hebben de gevaren die de demonstratie met zich meebracht niet onderkend. 

De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe de vergunning voor het evenement tot stand is gekomen en wat de zwakke plekken waren in dit proces. Vergunningverlening voor evenementen is een veiligheidskritisch proces dat een alerte houding vraagt van gemeenten, organisatoren en de uitvoerders van stunts en activiteiten, aldus de Onderzoeksraad.

Alerte houding

De organisator van een evenement en de uitvoerders van stunts en activiteiten hebben de taak om de risico’s van het evenement zo goed mogelijk te beheersen. De gemeente bewaakt de openbare veiligheid. Het proces van vergunningverlening voor het evenement in Haaksbergen bleek in allerlei opzichten gebrekkig te zijn.

Braderie-achtig

Door het braderie-achtig karakter van het evenement en het feit dat dit evenement al jaren plaatsvond, hadden alle betrokkenen onvoldoende oog voor de veiligheidsrisico’s. De oorzaken voor het gebrek aan alertheid liggen volgens de Raad in een beperkte taakopvatting van de vergunningverleners, het idee van alle betrokken partijen dat het evenement weinig risicovol was, de beperkte betrokkenheid van het management en de burgemeester en het gebrekkig functioneren van evaluatie en collegiale toetsing.

Deze risicofactoren zijn overigens niet uniek voor de gemeente Haaksbergen maar bedreigen in veel meer gemeenten de kwaliteit van de evenementenvergunning.

Provincie: