vrijdag, 22. mei 2015 - 13:59 Update: 23-05-2015 12:29

'Behoefte aan digitaal Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD)’

NPCF:‘Behoefte aan Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD)’
Foto: Archief EHF
Utrecht

Wie een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) heeft wil eigenlijk niet meer zonder. Dat blijkt althans uit een onderzoek van Patiëntenfederatie NPCF onder het patiëntenpanel van de organisatie.

Aan het onderzoek deden ruim elfduizend mensen mee. Directeur Wilna Wind van Patiëntenfederatie NPCF: ‘Wij werken hard aan de introductie van een PGD voor iedereen die dat wil. Dit onderzoek geeft aan dat er behoefte aan is.’

Kijkje in eigen medisch dossier

Patiëntenfederatie NPCF werkt samen met de artsenorganisatie KNMG en Zorgverzekeraars Nederland aan een kader waaraan een PGD moet voldoen. De bedoeling is dat rond 2020 iedereen die dat wil een persoonlijk gezondheidsdossier kan hebben. In dat dossier kan de patiënt alle medische en persoonlijke informatie opnemen die hij van belang acht.

Mensen die een PGD hebben, en dat zijn er op dit moment nog weinig, zijn doorgaans heel tevreden. Ze gebruiken het dossier omdat ze zelf het overzicht willen houden over wat er met hen aan de hand is. En ook omdat zorgverleners dan in een oogopslag kunnen zien wat er bij de patiënt speelt en omdat ze zelf dankzij het PGD een goed beeld hebben van hoe hun gezondheid zich ontwikkelt.

PGD-gebruikers zien duidelijk meerwaarde in het PGD. Ze kunnen gemakkelijk gegevens aanvullen of wijzigen, er is minder kans op fouten in de overdacht tussen zorgverleners en de afstemming van medicijnen gaat beter.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):