vrijdag, 22. mei 2015 - 15:49 Update: 22-05-2015 20:05

Kabinet gaat akkoord met wetsvoorstel 'beperkt boerkaverbod'

Wettelijke beperking op dragen gezichtsbedekking
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Gezichtsbedekkende kleding is voortaan niet toegestaan in onderwijs- en zorginstellingen, overheidsgebouwen en het openbaar vervoer. Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel hierover van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Gezichtsbedekkende kleding is voortaan niet toegestaan in onderwijs- en zorginstellingen, overheidsgebouwen en het openbaar vervoer. Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel hierover van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het wetsvoorstel stelt een uniforme en eenduidige norm vast over gezichtsbedekkende kleding. Uitgangspunt is dat in een vrij land als Nederland iedereen het recht heeft zich naar eigen inzicht te kleden, wat anderen er ook van vinden. 

Die vrijheid is slechts begrensd in situaties waar het essentieel is dat men elkaar kan aankijken, omdat goede dienstverlening en/of veiligheid daar gewaarborgd moet zijn. Dit geldt in onderwijs- en zorginstellingen, overheidsgebouwen en openbaar vervoer. Hier heeft de overheid de verantwoordelijkheid om regulerend op te treden door het stellen van regels. In de praktijk is dit op veel plekken al gebruikelijk.

Provincie: