zaterdag, 23. mei 2015 - 12:34 Update: 23-05-2015 15:20

Medewerkers GGZ hebben nieuwe CAO

Bonden bereiken CAO-akkoord met GGZ
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Er is een akkoord bereikt door FNV Zorg & Welzijn, samen met de andere zorgbonden CNV Zorg & Welzijn, Nu’91 en FBZ, met werkgever GGZ Nederland over een nieuwe cao GGZ. Dit meldt FNV Zorg & Welzijn zaterdag.

Deze cao waar 89.000 werknemers onder vallen, is al ruim twee jaar geleden verlopen. De FNV is blij dat er een resultaat ligt waarmee werknemers gewaardeerd worden. Er is in totaal een structurele loonstijging van 3.5% afgesproken, 0.8% aan éénmalige uitkeringen en vanaf 1 juli wordt ook onregelmatigheidstoeslag over vakantie uitbetaald. Tijdelijke banen en 0-urencontracten worden omgezet in vaste banen.

Anja Dijkman, bestuurder FNV Zorg & Welzijn is tevreden met het resultaat: 'Het heeft heel wat voeten in aarde gehad om tot een akkoord te komen. De werkgever kwam heel lang alleen maar met verslechteringsvoorstellen ten opzichte van de laatste cao. De sector staat onder druk door de bezuinigingen en daarmee ook de werkgelegenheid. Het is goed dat we nu eindelijk afspraken hebben kunnen maken, waaruit waardering voor medewerkers blijkt. Ook wordt de wachtgeldregeling omgezet in een activeringsregeling die van-werk-naar-werk als uitgangspunt heeft, waardoor medewerkers meer zekerheid op werk houden.'

Categorie:
Provincie:
Tag(s):