donderdag, 28. mei 2015 - 13:56

Kamer voor uitbreiding spreekrecht slachtoffers

Kamer voor uitbreiding spreekrecht slachtoffers
Foto: EHF
Den Haag

De Tweede Kamer is voorstander van onbeperkt spreekrecht voor slachtoffers in de rechtszaal. Dat bleek gisteravond tijdens het debat over het wetsvoorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie over de uitbreiding van het spreekrecht.

Slachtoffers hebben nu al het recht om in de rechtszaal te vertellen over het leed dat hen is aangedaan, maar mogen formeel niets zeggen over de bewijsvoering of strafmaat. Het kabinet stelt nu voor om het spreekrecht niet meer te begrenzen. 
 

Geen adviesrecht

Tijdens het debat stelden zowel de minister als de Kamerleden dat het goed is dat wordt afgezien van het eerder voorgestelde adviesrecht. Daarmee zouden slachtoffers in de rechtszaal zich formeel mogen uitlaten over bewijsvoering en de door hen gewenste strafmaat. In een wetgevingadvies wees de Raad voor de rechtspraak namens de Rechtspraak er eerder op dat slachtoffers waarschijnlijk meer gebaat zijn bij een uitgebreider spreekrecht, dan bij een adviesrecht. Het grootste risico van adviesrecht is dat slachtoffers zich tijdens de zitting opnieuw slachtoffer zullen voelen, maar nu slachtoffer van de gang van zaken tijdens het proces. Een tweede risico is dat slachtoffers te hoge verwachtingen krijgen - de rechter moet immers meer belangen afwegen dan alleen die van het slachtoffer. 

Stemming

Er werd een aantal moties ingediend, waaronder een motie die oproept tot evaluatie na 5 jaar van het uitgebreider spreekrecht. De Kamer stemt op dinsdag 2 juni over het wetsvoorstel en de moties.