maandag, 1. juni 2015 - 11:56 Update: 01-06-2015 12:06

Respectvol optreden politie belangrijker dan misdaadbestrijding

Respectvol optreden politie belangrijker dan misdaadbestrijding
Foto: Achief MV
Amsterdam

Het is cruciaal dat mensen vertrouwen hebben in de politie. Hoe kan de politie dat vertrouwen vergroten? De burger wil vooral serieus genomen worden. Ook moet de politie goed te benaderen zijn.

Respectvolle bejegening vinden mensen belangrijker dan effectievere misdaadbestrijding of politieagenten die weten wat er speelt in de buurt. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de Leerstoel Veiligheid en Burgerschap van de Vrije Universiteit Amsterdam, de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de Politie Amsterdam. Zij gebruikten gegevens uit de Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland, die jaarlijks ongeveer 12.000 inwoners invullen.

Direct contact het belangrijkst

“Direct contact tussen burgers en de politie is belangrijk voor het vertrouwen in het politieapparaat, anders dan in eerder onderzoek is vastgesteld,” vertelt onderzoeker Bas van Stokkom. Dat geldt met name bij handhaving, bijvoorbeeld bij het uitdelen van boetes, en bij aangiftes en meldingen. Bij deze contactmomenten vinden mensen het belangrijk dat ze serieus worden genomen. Opvallend is dat misdaadbestrijding en een gevoel van bescherming door de politie voor mensen minder zwaar telt dan de manier waarop de politie hen bejegent.

Meer meldingen en betere samenwerking door vertrouwen

Uit het onderzoek blijkt dat als mensen zich serieus genomen voelen door de politie hebben ze meer vertrouwen in de politie. Dat is belangrijk, want dan melden ze meer incidenten en zijn ze eerder bereid met de politie samen te werken. Het vertrouwen in het politieapparaat is bovendien een belangrijke indicator voor de legitimiteit van overheidsinstanties in het algemeen.

'Leg uit wat je doet en waarom'

Het onderzoek geeft de politie praktische handvatten om het vertrouwen van de burger te vergroten. Eén van de aanbevelingen is dat de politie bij het uitschrijven van boetes niet onverschillig moet zijn. Bij aangiftes en meldingen dient de politie te investeren in een faire en respectvolle bejegening. “Leg uit wat je doet en waarom, neem burgers serieus en stel je dienstbaar op,” zeggen de onderzoekers. Vooral in buurten met weinig sociale cohesie en etnische spanningen is dat belangrijk.