dinsdag, 2. juni 2015 - 15:04 Update: 03-06-2015 9:30

Staatssecretaris wil onderzoek naar 'ziekmakende' cabinelucht

Mansveld laat onderzoek doen naar 'ziekmakende' cabinelucht
Foto: SXC
Den Haag

Luchtvaartmaatschappijen, vliegend personeel en onderzoeksinstituten zoals TNO en RIVM gaan staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) adviseren over de kwaliteit van cabinelucht in vliegtuigen. Mansveld stelt hiervoor de Nationale Adviesgroep Cabinelucht in. Luchtvaartmedewerkers uitten eerder hun zorg over de luchtkwaliteit in cockpit en cabine.

De Adviesgroep adviseert de staatssecretaris over de Nederlandse inbreng in Europese onderzoekstrajecten. Verder beoordeelt de groep of extra internationaal onderzoek wenselijk is en brengt daarover advies uit aan Mansveld. Dat schrijft de staatssecretaris vandaag aan de Tweede Kamer.

Grootschalig onderzoek EASA

Tot nog toe heeft geen enkel onderzoek het definitieve bewijs geleverd dat lucht in vliegtuigen schadelijk is. Toch is het niet uit te sluiten dat cabinelucht effect heeft op het zenuwstelsel. Daarom start de Europese agentschap voor de luchtvaartveiligheid, EASA, mede op verzoek van Mansveld, een grootschalig onderzoek naar de kwaliteit van de cabinelucht aan boord van grote commerciële luchtvaarttuigen. Dit onderzoek moet duidelijk maken welke chemische bestanddelen kunnen bijdragen aan de vervuiling in de lucht van vliegtuigen, maar ook in welke concentraties deze stoffen voorkomen. Het onderzoek moet verder vaststellen of er nu veiligheidrisico’s zijn of dat die in de toekomst kunnen optreden bij blootstelling aan de lucht in cabines.

 

Eerder deed het Nederlands Centrum voor Beroepziekten onderzoek in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Uit het onderzoek bij een groep luchtvaartmedewerkers kwam begin dit jaar geen specifiek bewijs naar voren over het verband tussen klachten en de blootstelling aan de lucht in een vliegtuig. Onderzoek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) onder 12 personeelsleden van luchtvaartmaatschappijen levert geen bewijs over de schadelijkheid van lucht in vliegtuigen.